Prioriteti 2018

Savjet NHU “Oslonac” je utvrdio Listu prioriteta za 2018. godinu. Kao i uvijek, Lista prioriteta je preliminarna jer uslov za izgradnju novih objekata je da postoji izdata građevinska dozovola. Obzirom da se ove godine u prioritetima nalaze i zahtjevi sa općina izvan Zeničko-Dobojskog kantona (a NHU “OSLONAC” je registrovan za djelovanje na području ovog kantona), prioriteti sa općina izvan Ze-Do kantona će se rješavati samo ako se nađe partner sa kojim bi se išlo u realizaciju na području općine na kojoj se nalazi porodica.

About Oslonac NHU