Javni poziv za dostavu ponuda za usluge prevoza učesnika Škole plivanja.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za usluge prevoza učesnika Škole plivanja, za potrebe realizacije projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

VRSTA USLUGE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
Prevoz autobusom do 80 sjedišta, na području općine Tešanj, na relaciji:

Jablanica – Tešanj – Medakovo – Šije.

Povratna vožnja na istoj relaciji.

Polazak u 07:00 sati

Povratak u 12:30 sati

10 vožnji    
Prevoz autobusom do 80 sjedišta, na području općine Tešanj, na relaciji:

Kalošević – Miljanovci – Jelah – Tešanjka – Šije.

Povratna vožnja na istoj relaciji.

Polazak u 07:00 sati

Povratak u 12:30 sati

10 vožnji    
 Ukupna cijena svih usluga sa izraženim PDV-om:

 NAPOMENA:

Prevoz bi se obavljao u terminu od 02. – 13.07.2018.godine u radne dane (od ponedjeljka do petka).

USLOVI ZA UČEŠĆE:

  • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
  • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 18.06.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj, Kralja Tvrtka 1, 74260 Tešanj. Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
  • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 18.06.2018.godine, poslije 12:00 sati, u prisustvu dva člana komisije, u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će pismenim putem biti obavješteni o rezultatima nabavke i o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Dostavljeno:

  1. Privrednim subjektima,
  2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
  3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

About Sportski savez Opcine Tesanj