Gradnja u toku za porodicu Hrkić Šahzije

NHU “Oslonac” je pokrenuo gradnju objekta u općini Zavidovići, za porodicu Hrkić Šahzije. Porodica je žvijela u veoma teškim uslovima i sa zdravtsvenim teškoćama. Izvođač radova je firma “Elez” iz Tešnja sa svojim kooperantnom iz Zavidovića. Radovi se uspješno odvijaju uz stalni nadzor volontera iz Zavidovića, g-dina Esada-Aškec Dubravca.

 

 

 

O Oslonac NHU