Konferencija ”Antikorupcijski programi u bh.državnim preduzećima”

Početkom mjeseca jula Transparency International u BiH organizovala je u Sarajevu konferenciju na temu ”Antikorupcijski programi u bh.državnim preduzećima” na kojoj su bili prezentovani rezultati istraživanja „Transparentnost korporativnog izvještavanja državnih preduzeća u BiH“.

Tri najbolja rezultata u vezi istraživanja o antikorupcionim programima su: BH Telekom sa rezultatom od 61,54%,Šumsko privredno društvo ”Unsko-sanske šume” d.o.o. sa 53,85 % te JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ i JP ” Službenilist BiH” sa 38,46 %.

O Toplana Tesanj