Prvi Berlinski kongres

Augusta mjeseca ove, 2018. godine navršava se 140 godina od prvog dolaska „Švabe u Bosnu“ pa tim povodom mi naviru razne asocijacije o istoriji i istorijatu Bosne i Hercegovine.

Nisam stručan ni da pišem istoriju niti imam vremena ni hrabrosti da imam iluziju da to mogu činiti.

Neka to čine ili pametni ili oni hrabri kojima je svejedno šta će napisati i kakvu će ranu napisanim posoliti i s kojim ciljem i ubjeđenjem.

Zanano je da stari kamenovi, trzna i gradine bilježe i pričaju o vremenima sratostavnim od Japoda i Ilira pa do vampira i današnjih dana, znano je da svako hoće i stalno i iznova pokušava da kroji istoriju pa i istoriju Bosne, a onda i Bosne i Hercegovine po nekom svom šnitu i ukusu.

Krojili su joj istoriju po raznim dvorima i spletkama i u svakave je račune uračunavali još od Borića, po zemljici Bosni, a i Hercegovini razne vjere vjerovali, prevjeravali i iznevjeravali što milom što silom što iz interesa teritorijalnih i novčanih, a i jada ljubavnih.

Neću ja o tome kako je to bilo jer se već sve zna ovako ili onako – kako se kome sviđa. Što jednom reče rhm. akademik i profesor  Avdo Sućeska:“Bićemo sretan narod kad nam istorija prestane biti psovačka i navijačka“

Ja hoću izvijestiti o godišnjici  Berlinskom kongresu i „prvom ulasku Švabe u Bosnu“ kako je to zabilježila pjesma čiji rukopis nađoh u porodičnoj arhivi.

Ko zna i ko hoće kako čitati i tumačiti vidjeće da nema puno razlike od one „Berlinske“ od ove „Dejtonske Bosne i Hercegovine, a možda da se, opet, desi kakv „Berlinski kongres“ ili Briselski……

Moje je da predočim što je u „Dob 7/8 07.“, dakle, 07. 08. 1907. godine odnekuda prepisao Abdulah Brkić, tada dvadesetdevetogodišnjak. Kažem „odnekuda“ jer moja nastojanja da nađem bliži izvor ovome tekstu nisu urodila plodom. Možda će neki znalac  bolji i vredniji od mene naći original ili objavu i autora ove stihovane istorije i istorije prava. Biće mi drago da neko otkrije i obradi ovu temu detaljnije i stručnije, a sada i za sada, ovo je za početak dovoljno

 

P j e s m a

Iz Bosne i Hercegovine
U hiljadu i osmoj stotini
Sedamdeset i osmoj godini
Prvo jutro prvoga aprila
zacvilila Bosanskinja Vila
viš Sarajva na vrh Trebevića
vidi da će udarit nesreća
kuka vila sve Sarajvo
u kukanju sve su joj rječi
Divna Bosno moja majko mila.
Eto tebi musafira1 nemila
nećeš ga lahko dočekati
Niti ćeš ga lahko išćerati.
U oblaku ide iz Berlina
Kao kakva mršava orlina
Dvadeset i treća prošla je godina
kako oblak iz Berlina pojde
dva mjeseca tu neće proći
Jad svoj Bosni će doći
i doći će u Hercegovinu
Turskome će dokundisati2 dinu
kogod more odma nek se kreće
od te sreće nejma bolje veće
koga oro ufati u kandže
živ teško mu iz kandži izađe
dvadeset i treća sašla je godina
kako oblak iz Berlina pojde
pola mutna a pola krvava
crni oblak nad Bosnom se savi
nad Bosnom i nad Hercegovinom
oblak nalik baš na staru orlinu
čini mi se da je od dvi glave
plaho jeste raširio kandže
gladan išće šta mu je najsladje
ja sam reče od Evrope pravda
da u Bosni niko ne postrada
sve me sile spremiše zdrava
da svačije ja sačuvam pravo
i dvi zemlje evo okupimo
da viš niko ni u kog ne dira

Ja sam mloge zemlje umirio
i svoje sam pravo postavio
To jest Češku Poljsku i svu Dalmaciju
još Hrvatsku i još Ungariju
Srem Banat Liku i Primorje
dana mi je careva irada3
u iradi evo kako piše
sve mi sile na to potvrdiše
Herceg Bosna na miru se daje
Sa turcima da pomirim raju
bez razlike koje vjere bio
samo je l* se u Bosni rodio
svi nek ko rođena braća
neka znade njegovo je zdravo
ne bojte se age za čifluke4
u vaše će sve ostati ruke
Kmetovi će davati trećinu
sve po starom haku6 desetinu
u zemlji će biti zakon stari
ljudi vaši br(a)t će desetinu
s desetovom po dva umovima ????
nek je svakome prava istina

Ne mislite vi o sudu mome
Šeriat5 će suditi svakome
Sve džamije što imaju vakufa7
Svi vakufi džamijama ostaju
u vakufe  ne sme niko dirati
još di nejma mekteba ni džamije
u najkraćem roku nek se rade

Nema prijavi ???

o mom trošku nek se odmah pravi
Zla nikakva za islama nejma

Jer je temelj tu pravda moja

Država nam nalaže pravdu
i dužnost mi nalaže da više
sila ničije ne može

Svak nek se svoga posla lati
i poreza ponešto da plati
a za drugo neka se ne brine
jer ja gledam ozgor sa višine
kako s pravog ne bi sišo puta
sa oružjem  po planini  da ne lutate
pa oružjem počeo da bije
i otima što njegovo nije
neka znate za pet para
bit će na vješala

Svak nek zna da ovo nije šala
što se vjere i zakona tiče
u to niko ne smije da tiče
nek svak svoju vjeru obdržava
običaje svoje zadržava
po zakonu što mu vjera daje
nek provede svoje običaje

Kad to crni oro izgovori
iz Bose čuše se odgovori
povikaše fratri i popovi
krv proliti za te smo gotovi
samo tursku skini sa nas vladu
i ne slušaj carevu iradu
turski zakon  skini nami s vrata
šeriatu ti zatvori vrata
da krst dinu pod nogama nije
više da mu turske kadije8 ne sude
zašto da nam sude turci
svi volimo da su tvoji suci

Progovara dvoglava orlina

O gospodo fratri i popovi
u turaka jesu svi gradovi
pa govorim dok privarim turke
i gradove ja prihvatim u svoje ruke
nije lahko gradove uzet
od turaka silah9 pokupiti
mlogo ima u Bosni gradova
koji jesu puni praha i olova
nije lahko u gradove unići
neće turci na miru izaći
što govorim bivali ovako
s turcima se nije tući lahko
u rat se more lahko ući
moje ime za turke ne važi
dok je meni ime Austrija
pa ja moram vako govoriti
neću l* Bosnu bez rata dobiti

Herceg Bosnu kad uzmem u ruke
onda vidićete od turaka muke
duboka je moja politika
u Bosni će nestati turaka
ja kad uze Liku i madjarsku
koje turčin taj ode u turčiju
koji nije taj i osta tude
Din ostavi pa se pokrsti
pa tako će i u Bosni biti
al* plako  ne treba hititi
u Bosni su vatreni tabani(?)
a vatra se sa vatrom ne gasi
na vagone ja sam dao blaga
dok postigo što je meni drago
i Berlinski dok kongres zaključi
daću ja s mirom u Bosnu unići

             II falio u pripisu????

neće turci Bosne dati lahko
da bar samnom ratovati neće
da asker10 sad iz Bosne kreće

Ali čujem  makar viju vuci

Bosasnki će ratovati turci

Moja vojska vičina nije

Mlogo će je turci pobiti

Bosanci su od boja junaci
a kakvi su još Hercegovci junaci
kog su soja i plemena arslanova
od starog su vremena
na deset će jedan udariti.
kao vuk ovce hoće da podavi
mnogi će mi izginut husari
ratni trošak ko će da mi plati
ratni trošak car platiti neće
dok car asker iz Bosne kreće
rat koštaće mlogo miliona
suha zlata oko dva vagona
svi Bosanci kad bi ratovali
Hercegovci u pomoći bili
ne bi lahko ni granice prešli

Ja bi smrtnu vidio granicu
sve što govorim vako je u svemu
pametan sam jer ono stari
gazda nije starog vremena
njemu ima hiljadu godina

Car Sulejman kad god nastupio
najstariji osta u Evropi
mlogi jesu do sad pokušali
da bi moje gnezdo razvalili
za taj poso koji se pojavi
sve polako ka mu glavom svojom
sve polako ja mu glavom svojom
pa je sada kao mlada snaša
ne ne spadam s nosa javaša

…..? viš svoje  ne podiže glave

jer se boje da se ne podave

U mene su svi zakoni stari
pod kojim su mnogi izginuli
mom zakonu koji ptotiv bude
ti će svoju izgubit slobodu
a koji se mlogo usprotive
ti ne mogu dugo da žive
kuršum mu je il* štrik oko vrata
pa da mi je moj jedini tata.

Ja ni njega poštediti neću
posle smrti ku*ću kaznu veću
i za drugi zločin i sitnica
kazna mu je novčana il* tamnica
poznate li još gospodo draga
neću žalit od zlata potrošiti blaga
nit ću žalit zlata ordena
sa kamenjem dragim okićenim

Vredne ću muflizima dati
i velik im ajluk ukazati
pa kad oni zadovoljni budu
mogu svaku preuzeti? Vladu
što im reče i kako im kaže
a to za me ponajbolje veže
i na moje kad podpišu pravo
moja Bosna tad osta dovijeka
pa stoga se ne bojim naroda
za begove meni biće lahko
ništa njima usfaliti neće
s desetinom subaše11 će biti
kako budu …… ? desetinu
po njoj svi će izmiriti tretinu
još begovi šta tražili budu
na svoju ću narediti vladu
da im vlada ništa ne ukida
još ordene i njima ću dati
sve što reknem neka tako bude
dok ja svoje ustanovim ljude
i begovi dok muhure12 dadu
da na moju svi pristnu vladu
da je svakom pravo učinjeno
u Kongresu što je zaključeno
ja potpisah petnaest tačaka
ne sme biti zulum13 za turaka
kad pomislim koje tačke jesu
ja tad u bedrima osjetim jezu
najcrnja je za me tačka prva
Herceg Bosna opet osta carska
….. sve… očekujem pravdu
neće l* sultan poslati ćefile14
da čuvaju tursko pravo
što je za me crno o krvavo
kao Ćesar Carski sluga biti
i sva turska prava zadržati

Alah nek je u pomoći meni
nad Bosnom se ufatila tama
nije nad njom sunce progledalo(?)
kao što je nekad sjalo
svakog dana sve tavnije biva
jer se Bosna u sindžir15 okiva
gledajući očima nevolje
jer bez noža u Bosni se kolje
bez razlike koje vjere bio
tu je svoje pravo izgubio
svoje haliluke u švapske
je dopanulo ruke
izgubio svako je svoje imanje
svemu svetu neka je na
znanje

Divna Bosna što je negda bila
a šta je danas dočekala
Švapska u njoj kad postade vlada
divna Bosno al si postradala

Kud su bili Bosanski pašnjaci
to su sada naselili Poljaci

Kud su bile najveće planine
tuda sada prilaze mašine
te bosansko dovukoše blago
…….  …… goru isjekoše
bila Bosna od zlata jabuka
sad izgleda ko mrtvačka slika
jer je svoje izgubila biće
ne sja više kao u danice lice
što u zoru svaki dan izađe
a za njome zora i dana osviće
a za zorom žarko grane sunce
viš ne grije u Bosni Bosance
dvadeset i tri sašle su godine
što je tužna Bosna zaleđena
jednako je mraz i kiša bije
turci plaču a raja jauče
jer je švapski zulum dodihao
Bosanca je lukom opasao
ko god čuje neka pravo kaže
je l* isitna ili pjesma laže
jer ponešto mogu zaboravit
svemu svetu kad pamet dolazi
sve iz jedne glave ne izlazi
zato braćo  treba stari ljudi
koji jesu dobr ćudi
poslušati što stariji govore
ljudi pametni poslušajte
a najposle  nemoj gledati
ko ti piše nego gledaj i slušaj
i ćuti što ti pjesma kaže
le l* istina nemoj reć da laže

                       Dob 7/8 07.

_________________
Tumač turcizama prema: Abdulah Škaljić:Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1966.

 1. musafir /(ar) = gost, putnik, namjernik;
 2. dokundisati (tur) =naškoditi, nauditi;
 3. irada (ar)= carska zapovijest;
 4. čifluk – čiftluk- čitluk- (čivlak) (pers-tur)= vrsta feudalnog posjeda;
 5. šeriat- šerijat (ar) = muslimanski vjerozakon, islamski propis
 6. hak (ar) = pravo, pravda, istina
 7. vakuf (ar) =muslimansk azadužbina, muslimanska vjerska imovina
 8. kadije (ar) = šerijatske sudije;
 9. silah (ar) = oružje;
 10. asker –ašćer (ar) = vojska, vojnik;
 11. subaša (tur) 0 nadzornik imanja, onaj koji ubire aginske i begovske prihode sa čifluka (vrsta feudalnog posjeda)
 12. muhur  – muur – mur  (pers)= pečat;
 13. zulum ( ar) = nepravda, nasilje;
 14. ćefil –kefil (kjefil) (ar) = jemac, -garant-žirant,
 15. sindžir (pers) = lanac.

 

Prepisao Selim Brkić

Tešanj januara 2018.

 

About Selim Brkic

Komentariši