Održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 13,00 sati održana 23. sjednica Opinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,

2.Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

3.Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,

4.Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,

5.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,

6.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,

7.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,

8.Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

9.Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

10.Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu, 11.Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama.

 

Na samom početku sjednice, na prijedlog Kluba BPS-a dnevni red je dopunjen sa 12. tačkom dnevnog reda: Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice).

Tokom sjednice, najviše se raspravljalo o 4. tački dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika, a koja je, uz dodatna pojašnjenja i zaključke usvojena. I ostalim tačkama Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 19,40 sati.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine