PA DOZVOLITE DA I JA OD NEČEGA POČNEM

Vremeplov iz porodičnih arhiva

Danas smo zasuti raznim reklamama i ponudama i svakočasne reklamne poruke, i spotovi nam, često, pokvare i planirano dobro raspoloženje i uživanje u kakvom dobrom filmu ili reportaži.

           Pošteno mi je od nekih TV kuća koje odmah na početku najave da  program sadrži EPP pa

se onda može opredijeliti:gledati ili ne gledati.

Naročito naporno dođe ono telefonsko:“E, upravo ste vi sretni dobitnik….“, pa onda počne tirada. Ponekada ja i saslušam sve to jer znam da i onaj ko me je uznemirio pozivom radi svoj posao i  da od broja poziva i razgovora zavisi i njegov učinak i plata, ali nisam ni ja uvijek fin.

Sjetih se jednog događaja koji me je, poodavno, što se kaže, izbacio iz cipela, a bilo je ovako:

            Bijaše vreo ljetni dan, ma žega pravo upekla, a tada je klima u autu bila prava rijetkost. Ja se od nekud s puta dovezoh do kancelarije, uključujem ventilator i puštam da voda iz česme dobro „otekne“, a na  vrata se pomoli momče pristalo i fino te vuče dvije povelike torbe. Odmah vidim ko je i o čemu se radi pa mu samo rukom odmahujem prema vratima, a on stoji i hoće nešto da nudi a ja, opet, uporno odmahujem prema vratima.

Ma nije mi ni do čega, a naročito do trgovine iz torbe.

Momak uporan, ne spušta torbe ali se i ne okreće prema vratima a kamo li da izađe i da me ostavi na miru.

Ja već iznerviran odmahnem opet prema vratima i velim mu da nisam zainteresovan ni za kakvu robu.

Momak, bogme, bi pametan pa će meni:

“Gospodine, je l* da da ste i vi od nečeg počeli“

Ja potvrdih i tako se upustih u dijalog, a on nastavi:

“E, pa gospodine dozvolite i meni da i ja od nečeg počnem“.

To me razoruža, i onako uzavrelog raskravi pa ponudih momka da sjedne i mi se lijepo ispričasmo i podobro pazarismo. I danas imam neke stvari koje sam od njega, iz torbe, kupio.

Nadam se i želim da je ostvario planove i postigao cilj koji je sebi bio postavio i da je dobar svojim roditeljima kako je to planirao biti. Ako ovo pročita volio bih da mi se javi.

            Tako i toliko o reklami i propagandi, a mi stariji se još sjećamo kataloga zagrebačke NAME koji su nam bili glavni informator o tzv svjetskoj modi.

            Prelistavajući porodičnu arhivu naiđoh i na registrator sa reklamnim i informativnim prospektima, katalozima, afižama … kojima se kupcima daju obavještenja i uputstva o postojanju i upotrebi raznih proizvoda. Ova zbirka je vrlo važna kao informator o davnim vremenima, i trgovinskim vezama, vrstama proizvoda i poslovnim i drugim korespodencijama i relacijama ljudi sa naših prostora sa ljudima i privrednicima iz susjednih zemalja, prije nastanka prve Jugoslavije, a i sa zemljama iz okruženja.

            Materijal o kojem je riječ dragocijen je i zbog toga što ukazuje kakvi su uslovi poslovanja nekada bili i kako je država raznim pogodnostima stimulisala proizvođače i izlagače na sajmovima i izložbama, kakve su čemu bile cijene i tsl. Uz neke navode napisao sam i kratku napomenu.

            Možda bi bilo interesantno da svako ko ima ovakvog materijala da ga objedinimo u jednu zbirku ili zajednički popis i da se, tragom tih podataka, pokuša rekonstruisati i obnoviti poslovna veza i saradnja ili sa sljednicima tih tvrtki ili sa sljednicima vlasnika istih.

            Dakle, poslovne veze sa svijetom smo imali već davno i ranije nego što je datiran najstariji dokumenat kod mene pa onda i nije slučajno što i danas imamo naše preduzetnike sa širokim krugom poslovnih i prijateljski veza i odnosa i što u svemu tome imaju dobre rezultate.

Na radost i korist svih nas.

PROSPEKTI i KATALOZI

        Bosna i Hercegovina

01.- I. B. H. PČELARSKA, VOĆARSKA I POVRTARSKA IZLOŽBA U SARAJEVU,- Certifikat za popust u vožnji br 73 jer se prijavio kao izlagač na izložbi od 24. do 29. 1910. godine; (Certifikat pisan i ćirilicom i latinicom)

02.- I.B.H. PČELARSKA, VOĆARSKA I POVRTARSKA IZLOŽBA U SARAJEVU,- Certifikat na podvoz izložbenih predmeta br 86 jer se prijavio kao izlagač na izložbi od 24. do 29. 1910. godine (Certifikat pisan i ćirilicom i latinicom)

Napomena:interesantan je podatak kako je država stimulisala organizovanje i provođenje izložbe i izlagača tako što im je davala popust za prevoz eksponata.

03.- CENTRALNO PČELARSKO DRUŠTVO ZA BOSNU I HERCEGOVINU,

Koverat većeg formata adresiran na ime:Blagorodnom gospodinu Avdi Brki Tešanj, sa napomenom na koverti: Diploma za Pčelarstvo;

U koverti je i Spisak gđa i gg članova ocjenjivačkih odbora za dosuđivanje nagrada prilikom I. Bosasnko-hercegovačke pčelarske, voćarske i povrtarske izložbe u Sarajevu godine 1910.

Spisak je izrađen na latinici i ćirilici i sadrži 8 stranica. Na strani 3 kao dobitnik srebrene kolajne za pčelarstvo naveden i Avdo Brka iz Tešnja. Interesatno je da je mnogo oružničkih postaja uzelo učešće u Izložbi i da ih je mnogo dobilo priznanja za pčelarstvo, povrtlarstvo ili voćarstvo kao i nekoliko škola. Dakle, koristan podatak i poučan za današnje vrijeme

04.- ANKER, društvo za osiguranje života i prihodne opskrbe u Beču – Vrhovno zastupstvo SARAJEVO, Ferhadija ul. T, telefon 538

Pismo – obračun po polici 1.666.002 upućeno 1. juna 1920. na adresu: Abdulah Brkić Tešanj, – Prilog i reklamni letak;

05.- Državni fitopatološki zavod kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, letak br. 4. januar 1926. godine – o šljivinom rogaču, uzroku njegove pojave i načinu suzbijanju

06.- Državni fitopatološki zavod kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu,

letak br. 4. – juli 1926. godine – o suzbijanju šljivine sočne uši;

            07.- Pomodna i krojačka radnja muških  odijela po mjeri Stovarište…. SAVA I SINOVI, Banja Luka, Račun za Modni sako i odijelo, cijena 2100 i kutija poštarina 30.- din.

Upućen  dana 8. marta 1928. na adresu

Avdo Brkić, podšumar u miru Tešanj . prilog reklamni letak;

08.- Državni fitopatološki zavod kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu,

letak br. 12. – decembar 1929. godine –  miševi kap štetočine;

09.- Kraljevski Banski lozni i voćni rasadnik Vrbaske Banovine u Derventi , Priznanica broj 316 na ime Abdulah Brka podšumar iz Tešnja i na iznos od 1147 dinara. Kupio je 310 sadnica raznog voća dana 22 XI 30;

            10.- NAPRETKOVA ZADRUGA SARAJEVO – veći koverat sa adresom Povjereništvo Napretkove zadruge Tešanj na koverti i faksimil: Oprošteno od poštarine po zak. O zemljor. i zan. zadrug. od 4.X 1899. na osnovu čl. 56. zak o dvanaest … 31.VII 1925.

Poštanski žig pošte Sarajevo datum 29. XI 30, 10;

            Napomena:Navedeni podaci su  interesantni po tome što je država stimulisala zadrugarstvo i time što je zadruge oslobađala plaćanja poštarine.

            11.- CENOVNIK voćnih sadnica, loznih kalemova, ukrasnog i medonosnog šiblja i drveća iz rasadnika Vrbaske banovine za 1939/40 godinu. Navedeni su rasadnik u Modriči, Niža poljoprivredna škola u Derventi, Banovinski voćni rasadnik Prijedor, Banovinski voćni rasadnik Bihać, Banovinski voćni rasadnik Bos. Gradiška, Banovinski voćni rasadnik Bos. Kostajnica, Sreski voćni rasadnik Maglaj, Sreski voćni rasadnik Bos. Dubica. Sadrži i uputu o sadnji voća;

12.- PČELARSKA ZADRUGA U TEŠNJU dopis od 30. 1. 1941 upućen na adresu:Državna fabrika šećera na Čukarici. U dopisu obavijest daje uplaćeno 766,50 din za 105 kg denaturisanog šećera za prehranu pčela

13.- „BOSNAPLOD“ Preduzeće za otkup voća. Štampa „Oslobođenje“ Sarajevo 1950,

Apel za skupljanje jagoda, malina, kupina, borovnice, šipka, drijenjaka, lješnjaka i divlje jabuke da bi se povećali svoji prihodi i pomoglo izvršenje Petogodišnjeg plana

14.- (Sreski voćni) rasadnik, Maglaj, Dopisnica od 15. XI (19)51 na adresu

            Brkić Avdo, penzioner i voćar Tešanj-obavještavaju ga da može odmah doći po sadnice-razne;

15.- EM BUCHWALD Sarajevo, Ćemaluša N* 161, Pllaten bleiben fur Nachbestel Ingen autbewahrl – karton kao podsjetnica/vizitka;

16.- SANITARIJA, nabavno prodajno preduzeće za elektromedicinske aparate i instrumente, optički i zubarski materijal, Sarajevo, Vase Miskina 9 Tel. 29-89;

17.- I: bos.- herc. Pčelarska, voćarska i povrt. Izložba u Sarajevu. Centralnom pčelarskom društvu za Bosne i Hercegovinu u Sarajevu – memorandum na većoj koverti;

18.- ODPADKE …. kupuje svaku količinu i plaća najviše dnevne cijene Mutesim H. Efendić trgovina starim gvožđe, i krpama Brčko , brzoglas 47. Reklamni letak za otkup svih vrsta otpadaka.;

            19.- BOSASNKO-HERCEGOVAČKA INDUSTRIJA DRVETA MEŠIĆ I HEIM GORNJI VAKUF, Samo koverat većeg formata po širini sa ovim natpisom;

20.- M: SMAILBEGOVIĆ, BAČVARSKA RADIONA Kulaši-Prnjavor, 1946. (?);

            21.- SRESKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA SRESKA POLJOPRIVREDNA STANICA, Doboj, – Propagandno-edukativni letak za sanaciju šljivika;

==================================================================

                                                           H r v a t s k a:

 

            22.- X. ZAGREBAČKI ZBOR kao opći Međunardoni veliki sajam uzoraka 25.VIII.-3. IX. 1928.;Izložbu narodnih radova 25.VIII.-10.IX. 1928; Izložbu i sajam stoke 1-3. IX 1928. i Zadružne dane i pokusno oranje 1. i 2. IX 1928. Na željeznicama i parobrodima 50%.-tni popust za posjetioce, izlagače i izložbenu robu…. reklamni letak

23.- HUGO SLAPNIČAR, Zagreb, Medveščak 43, dana 25. juna 1930. pismo upućeno na adresu;

 Jugoslovenska seljačka zadruga u Raduši – Obavještava da je preuzeo generalno zastupstvo proizvoda glasovite tvornice:“LORENZI“ Traunstein t. Tzv. „Klova masti“ za zaštitu blaga (stoke) od obada i muha;

Napomena:O ovoj zadruzi u Raduši nailazio sam na još neke naznake, mora se detaljnije istražiti i identifikovati;

            24.- KOMORA ZA TRGOVINU, OBRT I INDUSTRIJU u Zagrebu –  koverat sa brojem:13345/1930 upućeno na adresu:

Brkić Abdulah, um.podšumar i polj. Tešanj, Poštanski žig Zagreb 16. XII 30 18.;

25.- KNJIŽARA Zabavne biblioteke Zagreb, koverat- upućeno na adresu

Brkić Avdo nadlugar Tešanj Bosna, poštanski žig Zagreb 15 5. 1930.- nema sadržaja;

26.- Veletrgovina sjemenja „SEKO“ Prije SEVER & KOMP.), Zagreb Bakačeva ulica broj 3. Cjenovnik gospodarskog, povrtnog i cvijetnog sjemenja sa uvjetima za preprodaju za godiunu 1932.

27.- ZADRUGA ZA PROIZVODNJU SJEMENA Zagreb, Prerdovićeva ul. 20.,

Koverat (vjerovatno za narudžbu);

            28.- MINISTARSTVO SELJAČKOG GOSPODARSTVA, Zagreb 20. kolovoza 1941. – reklamni letak o potrebi zaprašivanja sjemena;

            29.- B.TEPLY  Apecijalna trgoina sjemenjem, Zagreb, Jekačićev rtg 6 – koverat vjerovatno za narudžbu);

            30.- TVORNICA TRGOVAČKIH KNJIGA, Zavod za crtanje, knjigovežnica, tiskara i papirnica MILAN  RAMUŠČAK, Zagreb, Tvornica Mažuranićev trg 11a telefon 26-49 , Skladište Gajeva ulica 6 , telefon 6-42, reklamni letak;

            31.- VELETRGOVINA CIPELA I STROJNOG REMENJA FRKOVIĆ I DRUG, Zagreb, Mesnička ulica 5, telefon 4-45, Utemeljeno 1918. Zagrebački zbor 1922. Industrijska palača mjesto br 14. – Reklamira vlastite proizvode i zastupstvo PHIL.KNOCH; Klagenfurt i Carl Budischowsky & Sone, G.m.b.h „BUSI“ A.G. Trebić (ČSR);

            32.- Milan i Gragan Heger, Zagreb Ilica 19. tel. 19-69; Nude razne zidne i stojeće ure njihalica, stolnih ura i budilica. Zlatne, srebrnine i duble robe;

            33.- MATE KOVAČEVIĆ Zagreb, St Kugli   KOŽE janjeće, jareće, lisica, kuna…MATE KOVAČEVIĆ Zagreb, St Kugli, Reklamna dopisna karta;

            34.- ISTOČNO TRGOVAČKO DRUŠZVO, Zagreb Ilica 73, telefon 20-25;

            35.- Prodaja optičkih potrepština na veliko t.t. haas & Co Wien VII Glavno skladište za S.H.S. Zagreb, Palmotićeva ulica 66.;

            36.- HABITUS trade-mark Tekstilne industrije i zavod za konfekcioniranje, d.d. Zagreb Savska cesta 22.;

            37.- V. KUČERA, Zagreb,  Ilica br 21. telefon 22-02, Specijalna trgovina. Glavno zastupstvo i stalno skladište tvornice blagajna F.WERTHEIM & comp. A.g. Wien.;

            38.- „LIPA MILL“ Tvornica koverata i konfekcija papira d.d. Zagreb. Glavno zastupstvo i samoprodaja za Kraljevinu S.H.S. „Myrfle Mill“ D.R: Polak&Sone Wiena.;

39.- MIRKO PEREŠKO, Zagreb, Higijeničko-antiseptički brijački salon Češljaonica za gospodje. Zagreb, Zrinjski trg 17.;

            40.- „IDEAL“ Tvornica šešira Zagreb, Tvornica, Ilica 63- Trgovina 100.; – reklamna kartica;

            41.- A. FEDERBUSM Zagreb, Gubdulićeva ul. 9. Tvorničko skladište galanterisjke i toaletne robe….

            42.- HRVATSKO SELJAČKO GOSPODARSKO DRUŠTVO kao glavna zadruga u Zagrebu, Dalmatinska ulica broj 3-a;

            43.- „Naš vrt“ Revija za kulturu vrta, hortikulturnog društva u Zagrebu, Marulićev trg 9a, Omot za tiskovine poslat na adresu

Abdulah Brka diplomirani voćar Tešanj;

            44.- FOSFAT,d.d. Zagreb, Mažuranićeva trg 4 Reklamni letak većeg formata-preštampan iz „Gospodarskih novina“ Zagreb, reklama za  gnojivo „KAS“;

            45.- Hrvatska industrija papira Zagreb, „Lipa mili d.d. Zagreb, reklamni karton;

            46.- Prva jugoslovenska tvornica žaluzina, roleta, drvenih i čeličnih kapaka G. SKRBIĆ nasljendici BRAĆA VIDAKOVIĆ, Zagreb Ilica 40, opis proizvoda i usluga, – reklamni karton;

            47.- „KONOPJUTA“ dioničarsko društvo za promet konopljinih proizvoda i vreća, Zagreb, Trenkova ulica br 5.-reklamni karton;

            48.- „Union“ Tvornica kandita i čokolada, Zagreb, B cesta 21, Telefon 389;- reklamni karton;

            49.- Kovinska „MJED“ industrija, Zagreb, Nova Ves broj 55, telefon broj 7-20 – reklamni karton;

            50.- Specijalna trgovina RUBLJA I KONFEKCIJE ZA DJECU vlastiti solidni proizvodi „EGA“ k.d. Industrija konfekcijone robe, Zagreb Ilica 53, -reklamni karton;

            51.- VJEKOSLAV KRALJ, Zagreb, prospekt za BINATELU, uljni šampon za kosu – reklamni letak većeg formata; NA poleđini letka popis troškova za juni 1947. Interesantno je da je prijevoz od Jelaha do Doboja koštao  24 dinara, voz od Doboja do Broda 1,14 od Broda  do Zagreba 3.60 dinara, a iz Zagreba 3.36. Abdulah je kupovao i neke robe pa je sav trošak ispao na 531750 dinara, kupio je i neku knjigu a nije zapisao koju ali ju je platio 120 din., a fes je platio 150 din…..;

52.- DANICA, d.d. za kemičke proizvode Zagreb, Mažuranićev trg br. 4. reklama za superfosfat, Tiskara Pintar Ogulin

53.- Državni monopol NERETVANSKI DUHAN, 20 gr din…- meki karton sa otisnutom petokrakom – da li je reklamno ne mogu utvrditi

54.- Hrvatski državni monopol SAVSKI DUHAN, težina 20 grama., ciena 14 kuna, sa otisnutim hrvatskim grbom koji se teško prepoznaje zbog lošeg otiska- da li je reklamno ne mogu utvrditi;

55.- Državni monopol SAVSKI DUVAN 2o grama dinara 4 sa otisnutim nekim znakom koji se teško prepoznaje zbog lošeg otiska – da li je reklamno ne mogu utvrditi;

56.- „JUGEFA“ K.D. Zagreb, Gajeva ul. 32 Savjeti za zaštitu bilja – koverat za tiskovinu upućeno na adresu:

Općinskom Poljoprivrednom Odboru Tešanj Vrbaska Banovina;

57.- „JUGEFA“ k. d. Zagreb, Gajeva ul. 32 – Kalendar za prskanje voća – reklamni letak za proizvode NOSPRASEN i SOLBAR, sa uputama za postupanje;

58.- „JUGEFA“ k.d. Zagreb, Gajeva ul 32., CAPORIT einfcher, wirtschaftlicher… zur Desinfektion, „Bayer-Meister Lucius“  Liverkusen, Auskunfte erteilt:

59.- „JUGEFA“ k.d. Preradovićeva ul 32., Reklamno-edukativni letak sa sugestijom za zaprašivanje sjemena „CERETANOM  i GRODILOM,

60.- JUGEFA“ k.d. Preradovićeva ul 32., Reklamno-edukativni letak za sredstva za zaprašivanje i prskanje voća i za Zelio pastu protiv štakorova i Zelio zrna protiv kućnih i poljskih miševa;

61.- „JUGEFA“ K. D. Zagreb Gajeva ulica 32. nudi preparat Aretit (medicinalno metilensko modrilo „Hoechst) proizvod „Bayer-Meister Lucius“, reklamni letak

62.- ING. J. ALJINOVIĆ, vlasnik patenta za Kraljevinu S.H.S., Zagreb, Draškovićeva br 33;- reklamni letak zaiskušani sistem gradnje „Sistem šnel“ – reklamni letak;

63.- SAŠA Zagreb, Jugoslovenska tvornica vaga, d.d. Vlaška ul, 21, telef. 500, – reklamni letak većeg formata;

64.- Centralno pčelarsko  društvo u Zagrebu, Palmotićeva 11 b – Telefon 81-07, zaglavlje dopisa od 29. svibnja upućenog na adresu:Pčelarska zadruga Tešanj,

65.- Sjedinjene tvornice konoplje i užarske robe BALKOVIĆ I BAČ-BODROG, d.d.

Zagreb, Strossmayerova 6, reklamni letak sa cjenovnikom;

            66.- „MIRA PARFUMERIJA“ Tvornica toaletnog sapuna, Zagreb,  Savska cesta 76;

            67.- DRŽAVNO DOBRO, Božjakovina, dopisnica od  aprila 1944. godine na adresu
Abdulah Brkić, penzioner Tešanj, – obavještavaju ga da ne primaju više narudžbe

68.- „LUNA“ Industrija svjetiljaka i izradba kovinske robe, Karlovac Florjanska ul. 19.;

69.-  Laboratorij ALGA Sušak reklamna afiža sa ilustracijom proizvoda i cjenovnikom, nema godine izdanja, reklamna afiža;

70.- LABORATORIJ  „ alga“ Sušak, reklamno pismo;

71.- J. KNEBL ; Vinkovci, Trgovina oružja, municije, dvokolica i šivaćih strojeva i svih u tu struku spadajućih doknadnih dijelova; – reklamni karton;

===========================================================

S l o v e n i j a

 

72.- Tvornica plavila za rublje F: TURIN, Celje (Slovenija),;- reklamna kartica

73.- PRVA MARIBORSKA TVORNICA SAPUNA „ZLATOROG SAPUN“ Utemeljena 1887. – reklamna kartica;

74.- JUGOSOLOVENSKI LOJD d.d. Odeo Tvornice odela Maribor Ruška cesta 45. – reklamna afiža sa fotografijama objekata Tvornice;

75.- „GREINITZ“ Industrija i trgovina željeza d.d. ŽELJEZARNA MUTA NA Muti ob Dravi (Slovenija), reklamna afiža;

76.- ERSTE JUGOSLAVISCHE EISEN . UND METALLWERKW CELJE KAROL PERTINAČ…. reklamna kartica;

77.- Trgovinski dom Stermacki CELJE Dravska banovina;

78.- Prva klinarska i železoobrtna zadruga u Kropi i Kamni gorici , Kropa Slov.  Telefon interurban:Podnart 2;

79.- Vinogradarski i voćarski rasadnik  I Gradišnik, Dobrna kod Celja (Slovenija) asortiman i cjenovnik za Jesen 1929 i prolješe 1930.

Poslato na adresu Abdulah Brka podšumar u nidcu p. Tešanj, Bosna, Poštanski žig Dobrna sa poštanskom markicom, , datum 17.II 1930;

80.- Tvornica pletenin in tkanin Josip Kunc & Komp. Ljubljana – Slovenija, Poljanski nasip 40 sa lijepom ilustracijom, reklamna dopisna karta;

81.- JAN STRGAR, Prvo, najveće Gorenjsko Uzorno trgovačko pčelarstvo, Bitnje, P. Bohinjska Bistrica, Gorenjsko Jugoslavija, CIJENIK za 1926/7, reklamni letak; Pisano latinicom na srpskohrvatskom. Interesantne su garantne kauzule;

            82.- SVEČARNA J. KOPAČ & Co, Tvornica voštanih i stolni svijeća, Ljubljana, Celoveška cesta 90; – reklamni karton;

=================================================================

                                                                       S r b i j a

 83.- TIMA VLADISAVLJEVIĆ Semenarska radnja Beograd, Karađorđeva ul 85. – Dopisna karta kao poziv na pretplatu na Poljoprivredne Novine i narudžbe,

84.- B….FORD, Fabrično stavarište engleskih i českih tkanina Beograd, Knez Mihailova 9, telefon 42-88 koverat upućeno na adresu Abdulah Brkić, penzioner Tešanj, Bosna, Poštanski žug Beograd 25 7 30 13;

85.- BRUDER KRAMER, Novi Sad, Futaker gasse 114 (Tvornica platna za sita, pletiva za ograde, madraca za krevete, sita, rešeta itd., Futoška cesta 114,

            86.- „BILJANA“, Beograd, a.d. za industriju i promet poljoprivrednih i veterinarskih proizvoda i sprava,  Dušanovac, Kraljice Marije br 14. reklamni katalog za DRVORIN i suzbijanje šljivine štitaste uši;

87.- GLAVNI SAVEZ SRPSKIH ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA BEOGRAD, Obavijest da su Savezova vina izložena na velesajmu i da se dobijaju u savezovom podrumu zadružnih vina Zagreb, Berisavljevićeva ul. 8. radnim danom od 8-14 sati;

88.- Najveća fabrika poljoprivrednih mašina RUDOLF BEHER – FRANJA MELIHAR, Novi Sad, Mali liman – reklamni letak;

89.- CJENOVNIK I POPIS voćnih sadnica i loznih kalemova M. BARDIĆ, Irig (Srijem), Ovlašćeni  lozni i voćni rasadnik. Reklamni cjenovnik upućen na adresu Gosp. Abdulah Brkić, penzioner Tešanj, Na korici faksimil:1943/44, i rukom dopisano:“Višnja 3 puta cveta godišnje“;

90.- DELEGACIJA PROIZVOĐAČA ČILSKE SALITRE u Beogradu, Vuka Karadžića ul 6. Sva uputstva o upotrebi čilske salitre daju se besplatno sve na KALENDARU za 1930. – reklamni kalendar;

91.- FARMAFLORA, Beograd Vov. Pećanca 8 Tel 41-487 koverat – omot za štampu poslat na adreu Avdo Brkić, penzioner Tešanj;

92.- KRUŠEVAČKA FABRIKA SAPUNA „MERIMA“ Osnovana 1839, Obnovljena 1897. reklami letak ćirilicom i latinicom sa nekoliko ljekarskih preporuka i to: Dr St. Višek, Upravnik kruš. okr. Bolnice, Dr David Alabla, banjski lekar, Dr A. Marinković s. r. praktični lekar i Dr Fr. Paštrovićka s.r. sekundarni lekar kruše. okr. Bolnice

93.- JANKO J. SUDJI, odgajivač Ruskog voća, Kisač br 1269. (Naselje kod Novog Sada) Račun od 8/XII 1947. za razne voćne sadnice na iznos od 614,00 din i kratko pismo koje dokazuje već postojeću saradnju u koverti sa faksimilom upućeno na adresu:

Abdulah Brka Penzioner Tešanj, via Doboj;

===================================================================

                                                            I n o s t r a n s t v o

            94.- DER ANKER, gesellschaft fur lebens – und renten – versicherungen, in Wien,

Pismo u vezi sa policom osiguranja broj:1,666.092 poslato dana 20. septembra 1919. na adresu:Abdukah Brkić, Tešanj

95.- NOTE PAPER and ENVELOPES, koverat; ukrašen i bez sadržaja-reklamno

            96.- PRVA ČESKA SKLAREN uč. Spol. V Kyjove Vyeba; reklamni letak za vina i likere;

97.- PRVA ČEŠKA TVORNICA STAKLA, d.d u Kyjovu (Čehoslovačka), sa popisom proizvoda i lijepom ilustracijom i panoramom, reklamni karton

            98.- I. G: FARBENINDUSTRI AKCIENGEZELŠAFT, Odjeljenje za zaštitu bilja „Bajer-Meister Lucius, Leverkuzen na Rajni, Reklamni letak za „Zeljo“ protiv glodavaca, veći reklamni letak pisan ćirilicom.

99.- I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELSCHAFT, odjel za zaštitu bilja „Bayer-Meister Lucius, Leverkuzen na Rajni,

Reklamni letak za SOLOBAR za zaprašivanje šljiva protiv štitaste uši;

100.- 1847. GRUNDUNGSJAHR EDMUND MAUTHNER, Samenzucht und Samenhandels A.G. BUDAPEST, Letak u vidu dopisnice upućen na adresu:

Abdulah Brkić o kojem ga obavještava o novom ilustrovanom Hauptkatalog…, Poštanski žig Budapest, poštanska markica od 6 fillera;

==================================================================

                                                           J u g o s l a  v i j a

101.- LIPA-MILL, d.d. Zagreb – Beograd, reklamni letak za konfekciju papira;

102.- JUGOSLOVENSKI KREMENEZKY ZAVODI, Beograd-Zagreb, brzojavni naslov:Kremenezk., Reklama metallium žarulja,malih transformatora i dr.

103.- JUGOSLOVENSKI KREMENEZKI ZAVODI za žarulje i elektriku, d.d. Zagreb, Palmotićeva ulica br 18.; i sa adresama u Beogradu na Obilićevom vencu 27. Tvornice:Wien, Budapest, Praha, Zagreb.; – reklamna kartica;

                                                           Bez oznake porijekla/mjesta

104.- Rudolf Bacher – Franja Melichar, NOVOSTI Dvoredna sejalica za kukuruz „ORIGINAL BACHER“  sa amerikanskim raonicima, za zapregu jednog konja reklamni letak;

105.- EDMUND MAUTHNER, d.d za gnojidbu i trgovinu sjemenja, Osnovano 1874. Reklamno pismo.;

106.- METALUM je tehnički savršena je dugotrajna je ekonomična je nenatkriljiva, reklamni letak za sijalice;

107.- V. MAPCANO „TIMEKS“, moderni tvornički uređaji strojevi i alat; Poslovnica Nikolićeva ul. 8 – veći reklami letak sa jedne strane pisan ćirilicom a sa druge pisano latinicom i na slovenačkom, njemačkom i hrvatskom jeziku.

108.- V. MARSANO „TIMEX“ Generalno zastupstvo za Jugoslaviju i Rijeku, Zagreb, Nikolićeva ulica br . 8 –( poljoprivredni strojevi);

O Selim Brkic

Komentariši