Održana javna rasprava o upravljanju zgradama kolektivnog stanovanja

Danas je u zgradi Općine Tešanj održana javna rasprava na nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja zajedničkih dijelova zgrada na području općine Tešanj. Raspravi je prisustvovao veliki broj predstavnika kućnih savjeta, stanara, građana i pravnih lica zainteresovanih za održavanje zajedničkih dijelova zgrada koji su svojim aktivnim učešćem dali doprinos u kvalitetnijem rješavanju ove problematike.

Predstavnici Općine Tešanj su upoznali prisutne sa odredbama općinske Odluke, kao i sa odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ZDK. U raspravi su izneseni prijedlozi i sugestije koji će biti uobzireni prilikom izrade prijedloga Odluke.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine