Puštanje u funkciju i drugog parkinga u Tešnju

Nakon što je stavljen u upotrebu parking ispred Centra za kulturu, Općina Tešanj je nakon instaliranja automata za naplatu parkiranja, potpisala ugovor sa JP “RAD” Tešanj o ustupanju na upravljanje od 03.01.2019. godine i drugog parkinga s parkomatom iznad rijeke Tešanjke (ispred Haustora).

Korištenje ovog parkirališta sa 31 parking mjestom plaća se 1,00 KM/h ili za cjelodnevno parkiranje 7,00 KM, svakim radnim danima i subotom od 07:00-17:00 sati dok se nedjeljom i državnim praznicima neće vršiti naplata parkiranja.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl. ecc

Powered by WPeMatico

About Press Opcine