23. sjednica Savjeta

Savjet NHU “Oslonac” je održao svoju 23. sjednicu, na dan 24.01.2019. godine, kojoj su prisustvovali: Huskić Adem, Brkić Ajiša, Kavazović Sabrija, Rozajac Sead, Unkić Nedžad, Šišić Fuad i Alić Husein.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Savjeta
  2. Lista zahteva za 2019.godinu i preliminarna lista prioriteta
  3. Prijedlog Izvjestaja o radu 2018 i Plana rada za 2019
  4. Prijedlog dobitnika priznanja za 2018
  5. Prijedlog Saziva za Skupštinu 2019
  6. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 22. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je razmatrao izvještaje dvije komisije koje su obišle pristigle zahtjeve sa područija Općine Tešanj, te na osnovu istih je izvršeno bodovanje i definisane su liste prioriteta za 2019.godinu. Razmatrani su i zahtjevi koji nisu sa područija Općine Tešanj, a za koje je rangiranje izvršeno na bazi pristiglih anameneza koje su uradile i dostavile stručne službe CSR iz sredina odakle su pristigli zahtjevi.  Kod izrade lista prioriteta i rangiranja istih su uvršteni i zahtjevi iz prošle godine koji nisu rješeni ranije a nalazili su se među 10 prvorangiranih. Ukupno je obrađeno 51 zahtjev od čega je van područija Općine Tešanj bilo 22 zahtjeva. Za listu iz kategorije gradnja novih objekata je bilo 31 zahtjev a ostali su bili iz kategorije pružanje pomoći u gradnji. Ukupno 16 zahtjeva je eliminisano prije bodovanja obzirom da nisu zadovoljavali osnovne kriterije koji se odnose na prirodu pomoći, posjedovanje vlastitog zemljišta ili nedostatak određenih dokumenata.

Na osnovu provedenih diskusija svih članova Savjeta je dogovoreno da se za ovu godinu na listi prioriteta odvoje zahtjevi koji nisu sa područija Općine Tešanj, te da se isti realizraju tek po obezbjeđenu partnerske organizacije sa područija podnosioca zahtjeva, i da učešće partnera i donatora sa tih područija u tim projektima bude iznad 50%.

Također je usaglašeno da se prije same realizacije projekata ponovo provjere sve informacije vezane za tačnost dostavljenih podataka i eventualne promjene istih a da se redosljed realizacije projekata uskladi sa obezbjeđenjem potrebnih uslova koji se odnose na pribaljanje potrebne dokumentacije za gradnju kao i obezbjeđenju sredstava i drugih uslova za gradnju.

Nakon provedenog rangiranja usvojena je slijedeća lista prioriteta za 2019.godinu:

Ad. 3

Savjet je prihvatio prijrdlog Izvještaja o radu Savjeta za 2018.godinu, kao i Plan rada Savjeta NHU „Oslonac“ za 2019.godinu uz dopunu da se u Akcionom planu za 2019. doda aktivnost redizajniranje web stranice NHU „Oslonac“. Ovaj Izvještaj i Plan rada će biti predložen Skupštini na usvajanje.

Ad.4

Savjet je dogovorio da se priznanja za 2018.godinu dodjele:

Najbolji donator: Firma LUXOR doo, Sarajevo. Donacija od 10.000 KM

Najbolji član: Muhić Midhat, najveća uplata članarine u iznosu od 700,00 KM

Najaktivniji član: Hojkurić Haris

Pored ovih priznanja bit će dodjeljeno i 30 zahvalnica za najistaknutije donatore,članove i druge aktiviste.

Dogovoreno je da sekretar pokrene aktivnosti pripreme i izrade priznanja kao i zahvalnica.

Ad.5

Savjet je razmatrao prijedlog Dnevnog reda Skupštine, kao i Odluke o priznanjima i usvajanju Izvještaja o radu Savjeta NHU „Oslonca“.

Obzirom da je ovogodišnja Skupština i reizborna, dogovoreno je da se prije održavanja Skupštine održi još jedan sastanak Savjeta gdje bi se usaglasio prijedlog Dnevnog reda, a da se na toj sjednici usaglasi i novi prijedlog organa Udruženja, kao i novi prijedlog Kriterija za dodjelu pomoći. Do tada svi članovi Savjeta trebaju dostaviti svoje prijedloge za izmjenu postojećih kriterija ili prijedlog novih.

Usvajanje novih kriterija bi bila jedna tačka dnevnog reda Skupštine.

Ad.6

Savjet je informisan o aktivnostima izrade Glasnika za 2018.godinu. Obavezuje se sekretar Savjeta da koordinira štampanje istog. Ovu aktivnost je potrebno završti najkasnije do kraja Februara 2019.god.

O Oslonac NHU