Održana Skupština USR “Blinker” Kalošević – Tešanj.

U nedjelju, 17.02.2019. godine, u prostorijama škole Osnovne škole “Abdulvehab Ilhamija” Kaloševiću Kaloševiću, održana je redovna godišnja Izvještajna skupština Udruženja sportskih ribolovaca “BLINKER” Kalošević – Tešanj.

Skupštini je bila otvorena za javnost i istoj je prisustvovao veći broj članova udruženja, simpatizera i gostiju. Predsjednik Skupštine Avdo Mahmutović je veoma uspješno rukovodio radom Skupštine te je, nakon usvajanja Dnevnog reda, od strane predsjednika Upravnog odbora Bobarić Fahrudina obrazložen Izvještaj o radu Udruženja za 2018. godinu, koji je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojen.

Finansijski izvještaj za 2018. godinu podnio je Sejdić Besim, izvještaj je takođe usvojen jednoglasno i bez primjedbi. Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu usvojeni jednoglasno.

Iz izlaganja prisutnih članova Skupštine može se zaključiti da je 2018. godina bila veoma uspješna, da je urađen veliki posao na zaštiti rijeke Usore, na polju ekologije, rada sa mladima i na zaštiti ribljeg fonda.

Konstruktivni prijedlozi i komentari prisutnih ribolovaca za 2019. godinu su se odnosili na unaprijeđenje rada i poslovanja „Jezera Mrkotić“, unaprijeđenje rada ribočuvarske službe te nastavku inicijative o zajedničkoj Federalnoj ribolovnoj dozvoli.

Poseban akcenat je stavljen na podršku Općine Tešanj koja redovno u kontinuitetu daje podršku projektnim aktivnostima koje provode sportski ribolovci iz Kaloševića, te je u tom kontekstu dodijeljena zahvalnica Općini Tešanj koju je preuzeo predstavnik Općine Tešanj Nedžad Unkić.

Zahvalnice su dodijeljene privrednim društvima i institiucijama te članovima i simpatizerima udruženja koji su u 2018. godinu dali svoj doprinos u radu i razvoju USR “Blinker” Kalošević.

Avdi Mahmutoviću je na svečan način dodijeljena iskaznica “počasnog člana” koja predstavlja najveće priznanje za zasluge u radu i razvoju Udruženja.

Kroz izlaganje rukovodstva “Blinker”-a članovima Skupštine su pružene informacije o predstojećim aktivnostima na produženju koncesionog ugovora za gospodarenje ribljim fondom sa nadležnim kantonalnim ministarstvom, kao i o aktivnostima na reviziji ribolovne osnove za ZDK.

Prisutnima se obratio i predsjednik SRD “Jelah-Tešanj”, Vahid Festa koji je govorio o zajedničkim interesima naših udruženja u provedbi aktivnosti na zaštiti rijeke Usore, zaštiti ribljeg fonda i ekološkim akcijama, što je svakako lijep primjer dobre saradnje ribarskih udruženja.

Nakon radnog dijela, članovi Skupštine i prisutni gosti su nastavili druženje uz bogatu trpezu jela i pića.

Bistro!

O Sportski savez Opcine Tesanj