Počela akcija uređenja okoliša

U protekloj sedmici i vikendu, uspješno je započela akcija proljetnog uređenja životne sredine koja će trajati do 26. aprila 2019.godine. Akcija je provedena na teritoriji cijele općine, a počela je sa pojačanim aktivnostima JP RAD i radne grupe sa Biroa rada:

-uređenje parka oko mezara Muse Ćazima Ćatića,

-uređenje drvoreda u obuhvatu zelenih površina, parkova i puteve prema Jelahu i Tešanjci,

-čišćenje kolovoza, trotoara i rigola od zaostalog posipnog materijala i otpadaka iz putnih kanala,

-čišćenje korita rijeke od šiblja i smeća, od Toplane do Čifluka.

 

U dane vikenda, u povodu Dana šuma i Dana voda, uključilo se više grupa na različitim lokacijama:

-čišćenje na lokaciji Crni vrh i sađenja novih sadnica (Šumarija i lovci, 30 učesnika, 150 vreća),

-čišćenje okretišta u Dolcu: pranje, popuna korpi, popravka žičane ograde (DVD i PVJ Tešanj, 35 učesnika, 40 vreća),

-čićenje izletišta Kiseljak (izviđači i UG Sugar, 40 učesnika, 20 vreća),

-čišćenje obala rijeke Usore i jezera Mrkotić (Blinker, UŽ Ruka i MZ Kalošević, 70 učesnika, 100 vreća),

-čišćenje obala rijeke Usore i ribarske staze u Jelahu (Ribolovci, 30 učesnika, 60 vreća).

 

Pored ovih najavljenih grupa, tokom vikenda na uređenju okoliša radili su aktivisti MZ Rosulje sa 20 učesnika i MZ Jablanica sa 20 učesnika, iako je uključenje svih mjesnih zajednica planirano za vikend (6. i 7. april).

Ukupno je za 240 učesnika podijeljeno 400 vreća za smeće, 200 pari rukavica, sendviči, sokovi, a JP RAD je prevezao i deponovao 370 vreća prikupljenog otpada na gradsku deponiju.

 

Akcija se nastavlja svakodnevno, a ovih dana sa JP RAD i radnom grupom sa Biroa, vršit će se orezivanje živih ograda, grmlja i ruža na zelenim površinama i parkovima, uređenje drvoreda, čišćenje zaostalog posipnog materijala i uređenje prilaza općini iz pravca Oruča, Kahvice, Teslića, Križa i Cerovice. Akcijom koordinira Stručni saradnik za komunalne poslove Meho Alić koji će za sve prijavljene grupe dogovoriti detalje o podršci do kraja akcije.

Akcioni plan proljetnog uređenja možete pogledati ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

Powered by WPeMatico

About Press Opcine