Obavještenje o produžetku grejne sezone 2018./2019.

Broj : 66-04/19

Datum, 15.04.2019. god.

 

Na osnovu člana 15.stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Općinsko vijeće Tešanj,Godina XLV,broj : 4 od 09.05.2012. godine) i Statuta JP Toplana d.d. Tešanj,a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP ” Toplana ” d.d. u vezi produžetkagrijne sezone 2018./2019. godinu, dostavlja se :

 

 OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za produžetak grijne sezone, koji su propisani članom 15. stav 3.Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije, te Vas obavještavamo da se grijna sezona 2018./2019. godina  produžava do ispunjenja uslova za prestanak iste.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538.

Našim korisnicima želimo ugodan nasatavak grijne sezone.

 

                                                                                                                            JP ” Toplana ” d.d. Tešanj

O Toplana Tesanj