Konstituirajuća sjednica Savjeta

Dana, 16.04.2019. godine je održana konstituirajuća sjednica Savjeta NHU “Oslonac” u mandatu 2019-2023.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Edin Mujčić, Emina Turalić, Huskić Adem, Brkić Ajiša i Nedžad Unkić te sekretar Savjeta Hasan Ćeman.

Dnevni red sastanka:

  1. Konstituisanje novog saziva Savjeta
  2. Informacija o tekućim aktivnostima
  3. Razno

 Ad. 1

Savjet je jednoglasno izabrao Fuada Šišića za predsjednika Savjeta za mandat 2019. – 2023. godine.

Ad. 2

Predsjednik skupštine Husein Alić je informisao Savjet o sljedećem:

–  Projekat Roša Amir

Projekat je pokrenut, u toku je izgradnja, ukupna cijena projekta je 25.450,00 KM,

uplaćen je avans izvođaču u iznosu od 15.000,00 KM.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar da se uputi zahtjev Općini Tešanj, za podršku ovom projektu i

provjeri stanje računa u BBI Banci za ovaj projekat

– Projekat Bajrić Badema

Projekat još nije pokrenut, ne zna se vrijednost objekta.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar i član Savjeta Nedžad Unkić da zajedno sa izvođačem koji može raditi u

RS-u obiđu ovu porodicu i da izvođač uradi predračun radova.

– Projekat Hasanbašić Hata

Ovaj projekat nije još pokrenut.

Zaključak: provjeriti uplatu od 500 eura u BBI Banci za ovaj projekat

– Projekat porodica Delić Travnik

Sredstva koja je donirala općina Centar Sarajevo nisu opravdana.

Zaključak:

Zadužuje se sekretar i član Savjeta Nedžad Unkić da  se prikupe potrebne kopije računa za ovaj

projekat i da se pošalju općini Centar.

Zadužuje član Savjeta Husein Alić da prati ovaj projekat do kraja  u koliko bude pristiglo računa

ili nešto drugo.

 –  Plastična stolarija, 6 prozora dimenzija 120×80, koju donira Kenan Korajlić iskoordinirati za projekat

Roša Amir, zadužen Nedžad Unkić,

–  Izvršiti promjene u Registru za Udruženje, na osnovu Odluka Skupštine, zadužena Ajša Brkić,

Novi članovi Savjeta dostaviti Uvjerenje o prebivalištu i kopiju lične karte,

takođe dostaviti Zapisnik sa skupštine

– Donijeti Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izvođače radova  za dostavljanje ponuda za izgradnju

individualnog stambenog objekta. Zadužen sekretar

– Izvršiti primopredaju pečata za Predsjednika Savjeta i sekretara. Zadužen  Husein Alić i Nedžad Unkić

O Oslonac NHU