Javni poziv za dostavljanje ponuda

J A V N I  P O Z I V

za izvođenje radova na projektima NHU “OSLONAC”

Savjet NHU “Oslonac” raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na projektima NHU “Oslonac”. Nevladino humanitarno udruženje „OSLONAC“ sa sjedištem u Tešnju djeluje više od 12 godina u zbrinajvanju stambeno ugroženih porodica. Do sada je Udruženje napravilo 57 kuća, te učestvovalo još u 39 projekata pružanja pomoći u gradnji stambenih objekata.

S obzirom da već posjedujemo idejno rješenje, predmjer i predračun radova iz ranijih projekata, odlučili smo da na osnovu toga raspišemo javni poziv građevinskim firmama za dostavljanje ponuda za izgradnju:

  1. individualnog stambenog objekta – Oslonac1 dimenzija 8,0 x 5,5 m .
  2. individualnog stambenog objekta – Oslonac2 dimenzija 4,0 x 5,5 m

S tim u vezi, sve zainteresirane molimo da najkasije do  06.05. 2019. godine dostave ponudu za izgradnju individualnog stambenog objekta, a na osnovu idejnog rjesenja, predmjera i predračuna, kao i fotografija već urađenih objekata.

Nakon isteka predviđenog vremena za podnošenje ponuda, Savjet Udruženja će izabrati najpovoljniju ponudu i sklopiti ugovor o izvođenju radova za naredni period.

Vašu kovertiranu i zapečaćenu ponudu možete lično dostaviti sekretaru Udruženja, Hasanu Ćemanu ili putem pošte na adresu: Vatrogasni dom, Bukva br: 6, Tešanj  sa naznakom “Ponuda za izgradnju individualnog stambenog objekta za OSLONAC”.

Idejno rješenje, predmjer i predračun radova, kao i fotografije nekih ranije urađenih stambenih objekata možete preuzeti i vidjeti na web stranici Udruženja www.oslonac.org, ili će Vam iste na vas zahtjev biti dostavljeni putem maila ili direktno kod sekretara Udruženja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 032 650 157 ili 061/766-805 (Hasan Ćeman).

O Oslonac NHU