29. april – Dan OO SDP BiH Tešanj

24 godine OOSDPBiH Tešanj
24 godine OOSDPBiH Tešanj

Na današnji dan, 29. aprila 1995. godine konstituisana je Općinska organizacija SDP BiH Tešanj.

Uspostava „novog svjetskog poretka“ nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu. Na prvim višestranačkim izborima, devedesete godine, vlast je pokušala formirati Koaliciju tri kleroetničke stranke, čime je otpočela trodioba svega, od teritorija, resursa, ljudi… da bi, devedeset druge, BiH doživjela unutrašnju ali i agresiju susjednih velikodržavnih politika.

U situaciji neposredne ratne prijetnje, SDP BiH, kao opoziciona partija, odlučuje „zalediti“ partijski rad, kao politička stranka, te poziva sve građane u jedinstveni Patriotski front za odbranu Domovine.

Međutim, rat je sve više poprimao karakter međuetničkog i vjerskog sukoba, a time i podjelu, nestanak BiH.

Rukovodstvo Partije odlučuje političku aktivizaciju, te ulaskom kadrova SDP BiH u Ratno Predsjedništvo BiH mijenja i političku situaciju u BiH, ali i odnos međunarodnih faktora prema BiH.

Bilo je nužno obnoviti organizacionu infrastrukturu Partije, formirati općinske organizacije, gdje je to bilo moguće. Već, decembra 1994. godine otpočele su pripreme za formiranje Općinske organizacije SDP BiH Tešanj, a 29. aprila 1995. godine održana je Izborna skupština i konstituirana je OO SDP BiH Tešanj, među prvima u BiH.

Od tada, učešćem u Prelaznom Općinskom vijeću Tešanj, pa do danas, SDP BiH postaje značajan faktor u radu OV Tešanj, kao opoziciona stranka, doprinoseći, u skladu sa Programom Vijeća, organizaciji života i rada naše lokalne zajednice.

Prigodom godišnjice OO SDP BiH Tešanj, svim članicama i članovima, kao i simpatizerima, čestitamo

  1. april-Dan OO SDP BiH Tešanj!

 

 

                                                                       Predsjednik OO SDP BiH Tešanj
                                                                     Senad S. Subašić

O OO SDP Tesanj