ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukom broj:1705/19 od 03.05.2019.godine, u postupku javne nabavke UZV aparata,na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio Odluku. Odluku možete pogledati ovdje: odluka UZ

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net