Upozorenje na moguće poplave

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo izdao je obaviještenje o kišnim padavinama i mogućim velikim vodama za dane 12.-16.05.2019. godine sa naglaskom na kompletno područje sliva rijeke Save. S obzirom da se općina Tešanj nalazi u zoni navedenog sliva i sliva rijeke Bosne i podsliva rijeke Usore, Služba civilne zaštite obaviještava i upozorava građane općine Tešanj na blagovremenu i dosljednu primjenu preventivnih mjera zaštite od poplava na cijelom području općine. Upozorenje se posebno odnosi na priobalna područja vodotoka, naročito rijeka Usore i Bosne i za naseljena mjesta Kalošević, Putešić, Jelah, Tešanjka, Kraševo i Šije u cilju blagovremenog sklanjanja materijalnih dobara iz priobalnog područja i zaštite objekata. Posebnu pažnju posvetiti blagovremenoj evakuaciji iz objekata, kako se ne bi desilo da stanari ostanu zarobljeni u objektima. Služba civilne zaštite i Općinski štab civilne zaštite će pratiti stanje na terenu, te u skladu sa situacijom izdavati obaviještenja i upozorenja za građane putem lokalnih medija.

Uputstvo o postupcima u slučaju poplave možete pogledati ovdje

Powered by WPeMatico

About Press Opcine