Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanak koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Tešanj

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD u saradnji sa Općinom Tešanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Drugi sastanak sa mentorom će biti organizovan 20. maja 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća.

Poželjno je da OCD prijavu za učešće pošalju na email adresu [email protected]

Naredni sastanci sa mentorom će biti organizovani u sljedećim terminima:

  1. Petak, 24. maj 2019. godine
  2. Utorak, 28. maj 2019. godine

Navedene informacije se mogu pronaći i na web stranici Općine Tešanj.

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Tešanj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

 

Powered by WPeMatico

About Press Opcine