Pomoć za dovršetak objekta u Zavidovićima

Predstavnici NHU “Oslonac” su 26. aprila 2019. godine posjetili porodicu Sejada Gluhića, Mahoje, Zavidovići. Sejad Gluhić je bio prvi na listi pomoći u dovršetku gradnje za 2019. godinu. Bilo je potrebno uraditi ploču/glazuru i opremiti stan u potkrovlju porodične kuće za četveročlanu porodicu Gluhić. Sejad već tri godine ide na dijalizu i nije u stanju sam završiti planirane radove za svoju porodicu (izgradio potkrovlje na roditeljskoj kući dok nije obolio).

NHU “Oslonac” je osigurao 5.000,00 KM kao pomoć, Općina Zavidovići 3.000,00 KM i Ministarstvo za BiZ ZDK iznos od 3.000,00 oko pomoći ovoj porodici. Porodici nedostaje još iznos od 1.000,00 KM da bi platili izvođače radova.

O Oslonac NHU