KOLEKTIV JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ JAČI ZA SPECIJALISTU MEDICINE RADA I SPORTA – Dr. Asim Makarević postao specijalista medicine rada i sporta

Dana 16.07.2019 godine uposlenik naše ustanove dr.Asim Makarević položio je specijalistički ispit iz medicine rada i sporta u UKC Tuzla i stekao zvanje specijalista medicine rada i sporta. Četverogodišnji specijalistički staž je obavljao u Zenici, Sarajevu i Tuzli. Ovim je naša ustanova postala jača za svog specijalistu medicine rada i sporta, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu naših pacijenata.
Asim Makarević je rođen u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio u Tešnju, a Medicinski fakultet u Sarajevu. Uposlenik je Doma zdravlja Tešanj od 2013. godine, gdje je radio na poslovima doktora medicine u SHMP i Službi porodične medicine. Angažovan je kao vanjski saradnik u Srednjoj medicinskoj školi Tešanj na poslovima predavača stručne grupe predmeta i u Državnoj agenciji za doping kontrolu- ADA, na poslovima doping kontrolora. Od 2017. godine radi kao klupski ljekar u NK TOŠK.

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

O Tesanj Net