Potpisani ugovori za gradnju objekata u mjesnim zajednicama

Danas su potpisani ugovori za gradnju Ambulante u MZ Miljanovci-Lončari i rekonstrukciju i sanaciju objekta Ambulante u MZ Novi Miljanovci, kao i sanaciju objekta Doma kulture u MZ Kalošević. Vrijednost svih radova iznosi oko 160 hiljada KM.

Trenutno je ugovorena prva faza radova, a pripremamo i novi tender kada ćemo ugovoriti preostale radove da bi se taj prostor mogao koristiti. U ove dvije ambulante do kraja godine investirat ćemo oko 160 hiljada KM (po 80 hiljada KM), s tim da će u N. Miljanovcima, pošto već imamo objekat radovi biti završeni, dok će u Miljanovcima-Lončarima tek biti izgrađen objekat. Kroz ovaj projekat, sa 2020. godinom ćemo upotpuniti mrežu ambulanti na prostoru općine Tešanj, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Firma NEDJING d.o.o. Tešanj će izvršiti izgradnju objekta Ambulante u mjesnoj zajednici Miljanovci – Lončari. Vrijednost radova je 69.240,00 KM. Radovi će obuhvatiti izgradnju objekta sa pokrivanjem, odnosno grube građevinske radove. Rekonstrukciju i sanaciju ambulante u Mjesnoj zajednici Novi Miljanovci uradit će firma ARCON-in d.o.o. Zenica, dok je finansijska vrijednost predviđenih radova 33.689,95 KM. Sanaciju objekata u Mjesnoj zajednici Kalošević (Dom i zgrada MZ) izvest će firma BARA d.o.o. Tešanj, a finansijska vrijednost radova iznosi 11.950,00 KM.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine