Humanost na djelu

Vremeplov iz kućnih arhiva

Ovih dana u nekoliko navrata vidim i čujem kako se priča o aktivnostima NHU “Oslonac” iz Tešnja koja se stara da obezbijedi uslove stanovanja licima koja su u stanju socijalne ili kakve druge potrebe. Humano, aktivno, djelotovrno i trasparentno, koliko ja znam i koliko sam u to upućen, a nije da nisam.

Nešto se prisjetih jednog dokumenta pa potražih u porodičnoj arhivi i nađoh: Spisak lica koja su dala pomoć za pogorjelu kuću Travnjak Hase iz Džemilić Planja.

Dakle, ništa u ovom Tešnju nije nako i nije slučajno, ima tu srca i tradicije, ima tu želje i potrebe da se pomogne i da se nevoljnik ne osjeti sam i usamljen.

Nemam nikavih podataka šta je i kako je Hasina kuća izgorjela, ali imaju podaci da nije ostao sam u svojoj nevolji i sa prilično brojnom čeljadi kućnom. Većinu sam ih znao i sada ih ima i živih i zdravih, a i u kući koja je obnovljena nakon požara boravio sam nekoliko puta. Ne znam da li i sada postoji. Znam da su okolo podignute brojne i ljepše i modernije, ali ova – stara obnavljana je srcem kao što to i “Oslonac” radi.

Kaže narod: “neće iver daleko od klade” pa evo prenosim i pokazujem šta je i kako je zapisivano i kako je i te 1948. godine sve bilo transparentno sve na bejan i vidjelo, kao i sada u “Osloncu”.

Prepisujem od riječi do riječi pa neka se vidi i neka se pamti:

S P I S A K

Lica Koja su dala pomoć za pogorjelu kuću Travnjaka Hase iz Dž. Planja

Redni

broj

Ime i prezime

Dao din

Ime i prezime

Dao Din

1

Brkić Nurija

100

H.Mehić Smail

50

2

Halep Rešad

100

Hodža Kajmo

20

3

Hadžimehić Aljo

50

Mujčić Salih

50

4

Mujaković Zejr

100

# Mustafa

40

5

Kotorić Aljo

100

Nakić Husein

40

6

Bejtić Huso

20

——————-

7

Nakić Fehro

50

——————-

8

Bejtić Derviš

20

——————-

9

Nakić Mujo

50

——————

10

Bejtić Husein

25

——————

11

Alić Muharem

100

——————

12

Alić Suljo

50

——————

13

Bejtić Fatima

10

——————

14

Hadžimehić Mujo

25

——————

15

Hadžalić Hamdo

10

——————

16

Vasić Spasoja

30

——————

17

Hadžimehić Meho

100

——————

18

Mulabećirović Suljo

20

——————

19

Srkalović Suada

50

——————

1005

——————

Predsednik         Pčat Mjesnog odbora narodnog fronta Blagajnik

                    RADUŠA Sreza Tešanjskog

    Na tabeli i napomena:”Novac ……. od dinara 1005 Primijo, Tešanj 23. I 48 G. Kotorić (?),

A naknadno je dopisano da je od rednog broja 22. do broja 26. dana 30.I 1948. Primijo G……(?)

    Dakle sve ovjereno pečatom Mjesnog odbora narodnog fronta RADUŠA Sreza Tešanjskog potpisano i sačuvano.

    Na drugoj strani dokumenta tabela o nekoj drugoj aktivnosti i evidencijama pa i nju prepisujem od slova do slova: za sjećanje i podsjećanje i, naravno, za nauk. Da se vidi kako su to radili oni “što za ovu zemlju bjehu divi…” Pa piše:

Redni

broj

Ime i Prezime

Kuku

ruz

brašno

grah

pekmez

sir

suho

Krom

pir

primedba

1

Brkić Nurija

20

2

Halepović Rešad

20

3

Hadžimehić Aljo

20

4

Alić Husejn

10

5

Bejtić Rašid

10

6

Kamišević Selim

2

11

7

Artuković Selim

10

8

Mujaković Ibro

10

9

Kovačević Ibro

10

10

Demirović Adem

10

11

Bejtić Sabit

10

12

Ireiz Smajo

13

Alić Mujo

10

14

nečitko

10

15

Vasić Spasoja

16

Ireiz Smajo

10

17

Bejtić Hasan

10

18

Hadžimehić Salih

10

19

…………………………

180

20

Alić Aljo

10

21

Vasić Spasoja

10

    U napomeni je zapisano:

    Mujkanović Munib 4 majstorska dana dao dobro…

    Bejtić Ibro 3 dana radijo dobrovoljno

    Vjerovatno je za porodicu Hase Travnjaka sakupljana i pomoć u prehrambenim proizvodima da bi se pomoglo preživljavanje. Potenciram podatak da se ukupna aktivnost pružanja pomoći odvijala u januaru 1948. godine koja je bila jedna od najtežih poslije(ono)ratnih godina kada niko nije imao ničega dovoljno ni za sebe i svoju porodicu, a eto uspjevalo se pomoći i drugima. Solidarnost se pokazivala i saučestovalo se u nevolji i nesreći koliko se moglo…

    Većinu ovih ljudi sam imao priliku i lično poznavati i svjedočim da su bili dobri ljudi, prave komšije, radeni i štedljivi. Bio sam svjedokom njihovoj svakodnevnoj požrtvovanosti da se primitivnim rahtilima iz posne zemlje bosanske izvuče kakva korist i da se porodica prehrani.

    Teška to bijahu vremena i u društvenom i prvrednom pogledu, što bi se reklo: “nije bilo bonluka, ali je bilo rahatluka”. Sjećam se da su se znali i sastati i našaliti i posijeliti i fine priče prepričavati i zapjevati…

Bilo tako, sada je drugačije pa neka se zapiše i pamti…

O Selim Brkic

Komentariši