Privremena zabrana saobraćaja u Tešnju

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će u periodu od 06. do 20. 09.2019. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja na dijelu Lokalne ceste LC-11 na potezu od skretanja u ulicu Skendera Kulenovića sa RP 474 u dužini od 70 m (krajnja tačka stambenog objekta Katanga), a radi izvođenja radova na Izmještanju vrelovoda.

Za saobraćaj se mogu koristiti alternativni pravci Tepe-greblje Prnjavorci-izlaz na regionalnu cestu (kod Vakufske banke) i putni pravac Toplana-Poljice.

Investitor radova je “Toplana” d.d. Tešanj.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja oglašen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka, a možete pogledati i ovdje

Powered by WPeMatico

O Press Opcine