U Budvi održana svečana godišnja dodjela BFC SEE certifikata

BFC mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi uručila je predstavnicima 15 gradova i općina iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, među kojima i Općini Tešanj, certifikate koji potvrđuju da je riječ o lokalnim samoupravama po mjeri privrede. Za 39.000 poduzetnika i privrednih društava, kao i 900.000 građana koji u njima žive, to znači da mogu da računaju na usluge lokalne administracije po najvišim međunarodnim standardima.

Broj lokalnih samouprava iz regije koje su dosad sticale certifikat popeo se na 54 dok su još 33 u procesu certifikacije. Analize su pokazale da su uslovi za poslovanje u tim sredinama 70% bolji nego u gradovima i općinama koje nemaju ovaj pečat kvaliteta, a gotovo tri puta su uspješnije u privlačenju investicija.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) od 2012. godine sprovodi više od 20 institucija i organizacija iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije, BiH, Crne Gore i Srbije. Podršku programu dala je Vlada Nemačke putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga.

BFC SEE program dokazao se ne samo kao dobar instrument za unapređenje usluga na lokalnom nivou već i kao odlična platforma za unapređenje regionalne saradnje kroz razmjenu iskustava i dobrih reformskih praksi kao što su elektronske građevinske dozvole, pojednostavljena registracija sezonskih radnika, reforma katastra i druge – izjavio je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Robert Veber na otvaranju ceremonije dodjele certifikata u okviru Konferencije o ekonomiji Montenegro 2019 u Budvi.

Uspjeh BFC SEE programa podstakao je pokretanje inicijative za njegovu institucionalizaciju kao Business Friendly Environment platforme u okviru koje bi vlade zemalja regije zajedno radile na regulatornoj standardizaciji, a sve u cilju boljeg pozicioniranja jugoistočne Evrope na globalnoj investicionoj mapi s obzirom na to da investitori ovu regiju najčešće vide kao jedno tržište. Zato je cilj uključivanje novih zemalja u BFC SEE.

Kroz BFC SEE lokalne samouprave dobijaju jasne smjernice kako da kreiraju dobro poslovno okruženje i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparetne lokalne administracije. Među 10 univerzalnih kriterija koje je potrebno da ispune na putu do certifikata jesu strateško planiranje ekonomskog razvoja, predvidivost troškova poslovanja, planiranje razvoja infrastrukture i pouzdane komunalne usluge, podrška poduzetništvu, saradnja sa privatnim sektorom i dr.

Certifikat važi tri godine i moguće ga je obnoviti.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine