Čišćenje potoka u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci

U skladu sa planskim aktivnostima na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava,  očišćeno je i uređeno korito potoka Golubovac pored lokalnog puta u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci.

Zadatak ovih aktivnosti je da se na plavnim područjima, izvrši čišćenje postojećeg vodotoka od nanosa, zemlje, granja, šiblja i dr., a sve sa ciljem poboljšanja protoka i odvodnje bujičnih i površinskih voda.

Na ovaj način želi se adekvatno zaštiti stambeni, poslovni, infrastrukturni i drugi objekti, kao i životi ljudi.

 

Powered by WPeMatico

O Press Opcine