Potpisani sporazumi o daljoj saradnji.

U srijedu, 25.12.2019. godine, u prostorijama Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, potpisani su sporazumi o budućoj međusobnoj podršci i zajedničkom djelovanju OCD (organizacija civilnog društva) i JLS (jedinica lokalne samouprave), u radu sa marginaliziranim skupinama društva, na polju sportskih aktivnosti i ekologije, a u skladu sa ciljevima definisanim projektom „Za jednakost u životu“.

Potpisnici ovog sporazuma su, osim Sportskog saveza, još i direktni učesnici u projektu: partnersko Udruženje sportskih ribolovaca “Blinker” Kalošević, te saradnici na projektu, predstavnici Osnovne škole “Abdulvehab Ilhamija” Kalošević i Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, koji su na ovaj način iskazali podršku i volju da i nakon završetka projektnih aktivnosti nastave sa realizacijom projektnih ciljeva, u okviru svojih oblasti djelovanja.

Bila je ovo posljednja aktivnost projekta „Za jednakost u životu“, kojom je projekat i zvanično završen a potpisnici sporazuma su se obavezali da će i u narednom periodu održavati trajno partnerstvo između OCD koje se bave poboljšanjem položaja marginaliziranih grupa, tj. osoba sa poteškoćama u razvoju, školske djece, osoba sa invaliditetom i žena, na polju sportskih aktivnosti i ekologije.

Projekat “Za jednakost u životu” je sufinansiran/podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

O Sportski savez Opcine Tesanj