Akcija čišćenja smeća

Angažovanjem grupe nezaposlenih lica i kroz ugovor sa JP RAD svakodnevno se radi na uklanjanju smeća koje neodgovorni građani odlažu na nedozvoljenim lokacijama i u putnom pojasu.
U posljednje vrijeme uklonjen je otpad u putnom pojasu Tešanj-Tešanjka, Medakovo-Šije i Crni vrh, a putem JP RAD uklonjene su manje deponije smeća na Logobarama i Hrvatinovićima.
Sve količine smeća prikupljene u volonterskim akcijama, JP RAD će prevesti i deponovati na deponiju u Bukvi, a troškove snosi Općina.
U rješavanje problema nelegalnog i neodgovornog odlaganja otpada aktivnije će biti uključena i komunalna inspekcija otkrivanjem počinioca i dostavljanjem prekršajne prijave za kažnjavanje putem Suda.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine