Javna rasprava o Nacrtu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK

Shodno Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj 01-02-1975/20 od 07.02.2020.godine, sačinjen je plan Javne rasprave o Nacrtu zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK.

Za područje Općine Tešanj Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona  je predviđena u utorak 03.03.2020.godine u 13.00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Svi zainteresovani pomenuti Nacrt mogu naći na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i na web stranici Općine Tešanj (www.opcina-tesanj.ba). Pozivamo sve predškolske ustanove i osnovne škole na području općine Tešanj, kao i  sva ostala zainteresovana lica, političke partije i pojedince, da se aktivno uključe i svojim primjedbama i sugestijama doprinesu  izradi  što kvalitetnijeg  Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Dio transkripta u kojem je sadržana rasprava

Plan javne rasprave Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zaključak skupštine ZDK o prihvatanju Nacrta Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Poziv na Javnu raspravu

Powered by WPeMatico

O Press Opcine