Zabranjeno kretanje svim građanima od 18,00 sati do 5,00 sati!

Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu kojom se naređuje zabrana kretanja građana na području Federacije BiH od 18,00 do 5,00 sati i primjenjuje se od 22.03.2020. u 18,00 sati. Općinski štab CZ usaglašava tehniku realizacije…

Također, Općinski štab CZ Tešanj je donio Naredbu kojom:

1. Zabranjuje rad stomatoloških ordinacija na području općine Tešanj
2. Naređuje JZU Dom zdravlja Tešanj da organizuje prijem hitnih slučajeva za stomatološke intervencije u ambulanti Tešanjka
3. Ova Naredba stupa na snagu 22.03.2020. godine i primjenjivat će se dok postoji potreba za navedenim mjerama

Powered by WPeMatico

About Press Opcine