Coronavirus: Informacija za 30.3.2020.

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj jučer je zabilježeno značajno smanjenje broja osoba u samoizolaciji. Trenutno su u kućnoj samoizolaciji 422 osobe, a period samoizolacije je završio za 118 osoba. Novih u samoizolaciji je 25. Jučer su poslana 3 uzorka na analizu i svi su negativni. Oba zaražena pacijenta sa područja općine su još uvijek smještena u Kantonalnoj bolnici Zenica, stabilni su i u fazi oporavka.

Prema podacima Policijske stanice Tešanj u protekla 24 sata evidentirano je 7 osoba koje nisu poštovale zabranu kretanja od 20:00 do 05:00. Prekršaja  po pitanju samoizolacije u protekla 24 sata nje bilo. Također, PS Tešanj izvršila je provjere poštivanja mjere samoizolacije za 239 lica i tom prilikom nije zatečeno 56 lica za koje je utvrđeno da su vozači i nalaze se na vožnji.

Obilaskom naselja Tešanj, Marin Han, Vukovo, Jelah, Rosulje, Tešanjaka, Medakovo i Bukva, sanitarni inspektor je utvrdio da građani poštuju Naredbu korištenja zaštitne opreme – maske i rukavice. Nekolicina građana na benzijskoj pumpi upozorena na obavezu korištenja zaštine maske i rukavica. Kod apoteke Delfarm na Tešanjci starija lica upozorena na zabranu kretanja i obaveznom korištenju zaštitne opreme.

Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj je u protekla 24 sata izvršila dezinfekciju objekata carinskog terminala u Kraševu površine 2000 m2.

Od strane Službe za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću JP Rad prema planu je izvršeno pranje i dezinfekcija asfaltnih površina carinskog terminala u Kraševu, te saobraćajnica u Tešnju (Trg žrtava 3. avgusta – kružni tok, MUP, Dom zdravlja, Bolnica ), putni pravac Kružni tok- skretanje za Trepče, stambeno naselje Krndija i ul. Ali paše Hećimovića.

Powered by WPeMatico

O Press Opcine