Uspješni Hasan Handžić

Pozdrav svim budućim gimnazijalcima. Nakon srednje škole završio sam Saobraćajni fakultet u Sarajevu 2013.godine, a 2015. godine na istom fakultetu i magistrirao i stekao zvanje MA, diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija. Uporedo sa master studijem počeo sam da radim u AS GROUP , firma AS d.o.o. Jelah na poslovima saradnika za transport i logistiku, a kroz nekoliko mjeseci unaprijeđen na mjesto rukovodioca sektora transporta i logistike. U toj firmi sam se zadržao 3 godine i 3 mjeseca, nakon čega se prijavljujem na konkurs u JP RAD dd Tešanj i dobijam posao na mjestu Šefa odjela, gdje trenutno i radim. Pored toga osnovao sam i svoju privatnu autoškolu “EduCar” Tešanj, gdje trenutno imam 2 zaposlenih.

Gimnazije se rado sjećam, kao i profesora koji su mi predavali, nosim jako lijepa iskustva, pa sam shodno tome odlučio i učeniku generacije gimnazije dati 50% popusta na polaganje vozačkog ispita u autoškoli, kao lični doprinos, ali i stimulaciju mladima da ono što rade i čime se bave, da pokušaju uvijek biti najbolji i iznad prosjeka. Oženjen sam, čekamo bebu krajem maja akoBogda.

Hasan Handžić

O Gimnazija Musa Cazim Catic