Doktor dentalne medicine Faris Brkić

Dragi budući gimnazijalci,
moje ime je Faris Brkić, a moje zanimanje je doktor dentalne medicine. Trenutno sam zaposlen u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Jelahu.
Diplomirao sam na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Naporedo sa Osnovnom školom Rešad Kadić, u Tešnju sam završio i Nižu muzičku školu-smjer harmonika. Potom sam se pridružio čitavom nizu onih koji jos od 1961.godine upisuju Gimnaziju u Tešnju i oblikuju ovaj grad svojim znanjima. Gimnazijski dani su protekli brzo a danas predstavljaju neka od mojih ljepših sjećanja u životu. Naši profesori su imali autoritet znanja i većinom su ostavljali snažan dojam. Zbog nekih profesora sam zavolio predmete za koje nisam imao interesa dok su mi pak drugi profesori povećali interesovanje za predmete koje sam već volio. Upravo to su neke od stvari koje su mi pomogle na studiju, zahvaljujući dobrom uporištu i pripremi u Gimnaziji. U vezi “previše” učenja u gimnaziji samo ću reci da, ko želi učiti, u gimnaziji to itekako može, a ko ne želi puno učiti i on će se zasigurno pronaći, jer nikada i nigdje nismo svi isti.
Srdačno vaš,
dr. Faris Brkić

O Gimnazija Musa Cazim Catic