SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani sugrađani,
Stranka za BiH, kako je prethodno i najavila danas je podijelila pakete sa osnovnim potrepštinama socijalno ugroženim stanovnicima Općine Tešanj. Novac koji je bio namjenjen za promociju kandidata, sačuvan je i usmjeren u humanitarne svrhe.
PRESS SLUŽBA OSSBiH TEŠANJ

O Stranka za BIH OS Tešanj