Poziv za članstvo u odboru Omladinske banke Tešanj

Omladinska banka Tešanj, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Općinom Tešanj objavljuje poziv za prijem tri nova člana i članice u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa. Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;

2) Učešća u raspodjeli fondova;

3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine (do 23:59h), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro

Ako želiš, pročitaj više o rezultatima Omladinske banke Tešanj, Programu Omladinske banke i o tome kako funkcioniše Odbor.

O Press Opcine