Jedna lijepa priča u vrijeme Corone ¨Rekordna donacija JU Mješovitoj srednjoj školi Tešanj¨

U trenutcima kada se svako sukobi sa vlastitim problemima pandemije i sa strahom isčekuje šta donosi novi dan, kada moramo držati distancu jedni prema drugima, kada iz trenutka u trenutak do nas dopiru nove informacije vezane za virus koji se neugodno širi svijetom, nas i našu školu je obradovao naš veliki prijatelj, Prof. Dr. Hasan Smajić. On je od 2011 god.redovni profesor za industrijsku automatizaciju na univerzitetu primjenjenih nauka u Köln'u. U našoj školi se obrazuju učenici za zanimanje “Tehničar za mehatroniku” i “Elektrotehničar računarstva”. Ovi učenici u svojim nastavnim planovima i programima imaju predmete koji se oslanjaju na automatiku i mikroračunare, Prof. Dr. H. Smajić je odlučio da nam donira vrijednu opremu za obavljanje praktične i stručne teorijske nastave. Svaka radna jedinica je opremljena opsežnom senzorikom za induktivno, kapacitivno, optičko i ultrazvučno generiranje signala iz procesa. Za procesnu obradu podataka upotrijebljen je modularni “High End” PLC sistem sa inovativnim protokolima za industrijsku komunikaciju.Protokoli kojima je opskrbljen PLC su CAN-Bus, Modbus Serial i Modbus TCP / IP. Za ulazne operacije od strane korisnika predviđeni su klasicni tasteri, šalteri i LED lampe. Za naprednije vježbe na raspolaganju stoje HMI touch paneli za automatsko vođenje i praćenje (monitoring) procesa. Od strane aktorike, tu su električni pogoni sa eletronskim vođenjem preko frekventnih razmjenjivača. U daljnem planu su RFID sistemi, numeričke osovine sa servo motorima i oprema za mjerenje energetske efikasnosti. Opremu zaokružuju najmoderniji softwerski sistemi koji omogućuju grafičko i tekstualno programiranje PLC- a na pet različitih jezika. Software za programiranje touch panela sadrži SQL servere te aplikacije za konekciju sa pametnim telefonom. Time su naši učenici u mogućnosti raditi i vježbe sukladno današnjem napretku tehnologije. Samim tim, sa mašinama i uređajima mogu stupiti u interakciju(davati komande i primati informacije iz procesa) preko pametnog telefona. Uz pomoć Prof. Dr. H.Smajića na raspolaganju nam stoji deset jednako opremljenih radnih jedinica čija ukupna vrijednost iznosi preko 140.000 Eura. Vrijedi također napomenuti da je Prof. Dr. H.Smajić donirao pet dodatnih radnih jedinica za Mješovitu srednju školu “Stjepan Radić” Usora, čija je vrijednost preko 60.000 Eura. Za obje škole je dodatno obezbijedio 100 arduino jednica za korištenje pri vježbama programiranja u informatici.

U jako kratkom roku, od skoro samo mjesec dana, sva oprema je isporučena, montirana i puštena u rad. Moramo napomenuti da će sada nastava iz oblasti automatizacije u našoj školi biti na visokom nivou, i da će učenicima biti mnogo ugodnije u radu. Nova oprema sa modernim radnim jedinicama se idealno uklapa sa strateškim ciljevima naše škole. Oni se odnose na visok stupanj kvalitetne industrijske prakse, učenje kroz projekte, problemski orijentirane metode te digitalizacija sveukupnog školskog programa. Kroz vježbe sa modernim tehnologijama, učenici kroz vizualni prikaz na stvarnim industrijskim aparatima stiču puno lakše razumjevanje apstraktnih pojmova i time sa manje rada postižu puno bolje rezultate. Ukupna efikasnost doseže veći uspjeh i za predavača i za učenika. Učenjem kroz eksperimente, učenik doživljava svoje rezultate sa dodatnom motivacijom. Nivo apstrakcije i kompleksibilnosti mnogih stručnih predmeta se znatno umanjuje, što predstavlja jednu od centralnih metoda zapadnoevropskog školstva. Sve radne jedinice su opskrbljene modernim protokolima (TCP/IP) i postoji mogućnost rada sa internetskim protokolima (HTTP, SMTP, DHCP, SNMP) koji su preduvjet za digitalizaciju nastave i mogućnost rada na daljinu (online). Tešanjski region će u mnogome profitirati kroz ovaj program, iz razloga što je već dugo vidljivo da je postojala velika praznina za edukaciju stručnog kadra na poljima automatizacije i mehatronike. Sve mehatroničke i automatizacijske komponete imaju univerzalni karakter, što znači da se na njima mogu simulirati procesi vođenja manjih, srednjih i kompleksnih mašina. Prema tvrdnji Prof. Dr. Hasana Smajića naša skola je po stupnju opremljenosti sada u istoj razini kao jedna moderna škola u Njemačkoj. To nas čini sretnim ali i obavezuje da kroz preporuke i suradnje sa Prof. Dr. Smajićem se i dalje usavršavamo i budemo primjer, ne samo u Bosni nego i u čitavom regionu.

Pored svega navedenog, Prof. Dr. Hasan Smajić radi na opremanju univerziteta u Bosni i Hercegovini (Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica)i univerziteta u Crnoj Gori (Podgrorica) sa modernom opremom i stanicama. Vrši se unaprijeđenje nastavnog procesa i savjetovanja u cilju postizanja europskog kvaliteta obrazovanja. Svojim zalaganjem je osvojio grant (ERASMUS +) za financiranje razmjene studenata (60 stipendija za BiH i CG) u Njemačkoj, kao i daljnju  edukaciju i stručna putovanja za 30 docenata spomenutih univerziteta. Ovo je jedan jako lijep primjer kako naši uspješni ljudi u inozemstvu ne zaboravljaju svoj rodni kraj i svoju domovinu.

Naš donator Prof. Dr. Hasan Smajić je i jedan od nas. Naime 1988. godine završava  mašinsko techničku školu  upravo u našem školskom centru u Tešnju, te nastavlja studije u Banja Luci. Zbog ratnih zbivanja, ponovno 1994. god. upisuje mašinski fakultet na Ruhrskom univerzitetu u Bochumu (RUB), Njemačka. Kao njemački student skuplja iskustvo i kroz boravke na inozemnim studijama u Sheffild'u (Velika Britanija) te na Chalmers University u Göteburg'u (Švedska). Diplomski rad piše i brani 2000. god. kod Volvo Car Cooparation u Götborgu, za koji dobiva prestižnu nagradu od VDI, (savez njemačkih inžinjera). Nakon studija od 2000. do 2005. bavi se naučno istrazivačkim radom na RUB u Bochum'u te 2006. god. vrši odbranu svoje doktorske disertacije na temu “Decentralizovana automatizacija u proizvodnji”. Od 2006. do 2011. je izvršni menadžer odjeljenja za automatizaciju i elektronske pogone kod firme Schneider Electric GmbH. Od 2011. dobiva zvanje Profesora za industrijsku automatizaciju na Fakultetu za automobilsku industriju i proizvodne procese (TH Köln). Ubrzo preuzima funkciju direktora instituta. Kao nosilac šest nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata objavljuje vise od 50 naučnih publikacija na renomiranim svjetskim konferencijama. Glavno težište njegovog naučno istraživačkog rada su trenutno digitalizacija proizvodnje, Industrija 4.0, energetska efikasnost u proizvodnji i industrijska automatizacija. Stalni je recenzent u više njemačkih ministarstva i organizacija za nauku (BMBF, DFG, DAAD) kao i kod kanadskog konzula za naučni rad(NSERC). Po svom iskustvu i naučnoj reputaciji Prof.Dr. H. Smajić se uzima za jednog od deset najuticajnijih stručnjaka iz oblasti industrijske automatizacije u Njemačkoj. Veliki doprinos za našu školu i naše univerzitete u Bosni je činjenica da Prof. Dr. Smajić želi svoje stečeno znanje i bogata iskustva iz zapadnih sistema prenijeti na okolnosti i naše potrebe u Bosni. Tom zajedničkom budućem vremenu se iskreno radujemo.

Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo našem zemljaku Prof. Dr. Hasanu Smajiću. Ispred naše škole se posebno zahvaljujemo Muji Zeničaninu koji sa svojim timom nesebično doprinosi realizaciji čitavog projekta i pomaže ostalim fakultetima u Bosni.

 

O Mjesovita srednja stru?na škola Tešanj