Finansiranje rada COVID odjeljenja u Bolnici Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić održao je sastanak sa Ministrom zdravstva ZDK Adnanom Jupićem i direktorom Opće bolnice Tešanj Hasanom Škiljom.Tokom sastanka sumiran je rad Bolnice i Doma zdravlja u uslovima pandemije COVID19, ali je razgovarano i o zdravstvenim i ekonomskim uslovima rada, kao i o planovima za narednu godinu. Također, razgovarano je o zajedničkim interesima kada je u pitanju COVID odjel u Bolnici Tešanj, te su definisani principi i prioriteti, prije svega sigurnost i stabilnost svih pacijenata koji koriste usluge u Tešnju.

Vlada ZDK i Ministarstvo zdravstva će se uključiti u pokrivanje nastalih troškova u 2020. godini, a u 2021. godini Zavod zdravstvenog osiguranja bi trebao da snosi ove troškove.

Od otvaranja COVID odjela u Tešnju primljeno je 620 pacijenata i urađeno oko 5000 testova. Zajednički stav je da COVID odjel u Tešnju treba nastaviti sa radom, a Vlada ZDKje putem Ministarstva zdravstva obezbijedila dovoljan broj testova za naredni period.

O Press Opcine