Potpisivanje konačne liste za jesensku sjetvu

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Tešanj, koji su se prijavili za poticanje jesenske sjetve pšenice, raži i ječma i koji su dostavili dokaze o troškovima jesenske sjetve (fiskalne račune o nabavci sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava) da u zgradi Općine od 25.01. do 10.02.2021. godine pristupe potpisivanju Konačne lisne korisnika podrške.

Isplata na račun poljoprivrednog proizvođača neće se izvršiti dok se isti ne potpiše na konačnu listu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel. 032 653 915, kontakt osoba Tamara Turkić.

O Press Opcine