Održana 2. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 2. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Tešanj za period januar-septembar 2020.godine,
 5. Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2021.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Tešanj za 2021.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2021.godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama,
 9. Nacrt Odluke o lokacijama groblja-mezarja na području općine Tešanj,
 10. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizacija Programa novčanih podsticaja u 2020.godini,
 11. Informacija o održavanju cestovne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

Na početku sjednice, na prijedlog Općinskog načelnika, posljednja tačka je povučena sa dnevnog reda i o njoj će se raspravljati na narednoj sjednici. Na dnevni red je uvrštena nova tačka: Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za mir sa planom aktivnosti.

Tokom sjednice, Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda. Najvažnija tačka dnevnog reda Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2021. godinu je, nakon rasprave i predloženih amandmana, usvojena jednoglasno. Budžet općine Tešanj za 2021. godinu iznosi 19.950.000 KM.

I ostale tačke, Vijeće je, nakon rasprave usvojilo.

Danas je održana i edukacija vijećnika na temu: Elektronska komunikacija i korištenje IT alata. Predavač je bio Aidin Ibrahimkadić, stručni saradnik za informatiku u Općini Tešanj.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 30.01.2021. godine u 21,00 sat i u nedjelju, 31.01.2021. godine u 14,00 sati.

O Press Opcine