Izgradnja kanalizacije u MZ Šije

U toku su zemljani i montažerski radovi na polaganju cjevovoda za gradnju glavnog kolektora u okviru projekta Izgradnje kanalizacije u MZ Šije.

Izvođač radova je firma KM Gradnja d.o.o. Tešanj, a nadzor vrši firma TALWEG d.o.o. Tuzla.

O Press Opcine