II Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se realizira u okviru aktivnosti Liderke u akciji

II Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se realizira u okviru aktivnosti „Liderke u akciji: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i urgentnih praksi u vrijeme pandemije”, koja se provodi kao dio projekta Žene na izborima u BiH (u daljem tekstu WIE), finansiranog od strane Vlade Švedske.

Opšti cilj ovog poziva je pružanje podrške inicijativama liderki, kao odgovora na identifikovane socijalne potrebe u vanrednim/hitnim situacijama.  Realizacija ovih inicijativa na lokanom nivou ima za cilj da doprinese izgradnji dinamičnih i inkluzivnih zajednica kroz aktivno uključivanje žena i inovativne ideje, što će omogućiti bolji život za stanovnike u tim zajednicama, a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu sa tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa
organizacija u zajednici, koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice u cjelini.

Javni poziv možete pogledati OVDJE

Projektni prijedlog

Budžet

Logički okvir rada

Plan aktivnosti i promocije

Pismo podrške

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Lista za provjeru

Pismo namjere

 

O Press Opcine