Održavanje putne infrastrukture

U zadnjih nekoliko dana, kako to i vremenske prilike dozvoljavaju, intezivirani su radovi na održavanju autobuskih nadstrešnica, saobraćajnih znakova i slivnih rešetki. Sanirane su autobuske nadstrešnice u MZ Novo Selo i MZ Jablanica. Popravljeni su i postavljeni saobraćajni znakovi uz put Medakovo-Šije, te na Trgu na Čaršiji. Izvršena je sanacija polomljenih slivnih rešetki u naselju Vila, kao i popravka javnog sata u Jelahu.
Također je vršena sanacija pješačkih barijera kod Doma kulture u Tešnju, koje su uslijed vandalizma pokidane, da bi sutradan ponovo bile porušene i uklonjene.
U protekloj sedmici je izvršeno i čišćenje putnih kanala i propusta uz put Tešanj-Tešanjka na lokacijama: raskrsnica za Šije u Medakovu i u neposrednoj blizini benzinske pumpe MADI. Radovi na održavanju putnih kanala će se nastaviti i u narednom periodu.

O Press Opcine