Program obuke omladinskih lidera

Općina Tešanj u narednom periodu planira organizovati edukaciju mladih osoba prema usvojenom programu:”Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)” koji je razvijen kroz nekoliko tema. Obuka je definisana Strategijom razvoja Općine Tešanj (Cilj: 2.4.1.4.)

Edukacija je planirana u periodu od 22.07.2021. godine do 14.08.2021. godine, ovisno o edukatorima a bila bi realizovana kroz obradu 10 tema tokom 6 jednodnevnih radionica. Tokom edukacije obavezno poštivanje trenutnih epidemioloških mjera. Postoji mogućnost da se dio edukacije će provede on-line.

Teme koje će biti odrađene su:

  1. Organizacija i vođenje sastanaka i javnih događaja;
  2. Vještina komunikacije, lobiranje i zagovaranje, Upravljanje kriznim situacijama;
  3. Prikupljanje sredstava za aktivnosti UG, Mapiranje talenata i volontera na području djelovanja;
  4. Osnove poduzetništva i start-up biznisa;
  5. Pisanje projekata i
  6. Osnove kancelarijskog poslovanja i poslovne komunikacije (Odnosi s medijima), Poznavanje propisa vezano za lokalnu samoupravu.

Pozivamo mlade sa prostora općine Tešanj, starosti između 16 i 30 godina (uslov), a koji su zainteresovani za edukaciju na navedenu temu, da se prijave za učešće.

Prednost će se dati mladima koji su ujedno i članovi udruženja sa prostora općine Tešanj ili su od strane istih delegirani. Prijave se mogu dostaviti na e-mail adresu: [email protected]

U prijavi je potrebno navesti:

Ime/Ime oca/ Prezime,

Datum rođenja,

Adresu,

Kontakt telefon,

E-mail adresu,

Udruženje ispred kojeg je delegiran (nije uslov)

Prijave je moguće dostaviti do 15.05.2021.godine a o tačnim terminima edukacije po oblastima izabrani kandidati će biti obaviješteni putem e maila. Po okončanoj edukaciji, svim uspješnim kandidatima, bit će dodjeljeni i certifikati.

Za sve nejasnoće po Pozivu kandidati se mogu obratiti na navedeni e-mail, ili pozivom na brojeve: 032/650-426, Mobitel: 061/825-445, kontakt osoba Plančić Hasan.

O Press Opcine