Pripreme za gradnju koridora VC kroz općinu Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić sastao se sa direktorom Sektora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH, Ešefom Džafićem. Ovom prilikom razgovarano je o pripremama za gradnju koridora VC kroz općinu Tešanj. U narednom periodu potrebno je dovršiti proces eksproprijacije. Prioritet je dionica Putnikovo brdo Medakovo, a odmah se nastavlja eksproprijacija na dionici Medakovo-Ozimice. Riječ je o ukupno 1 200 predmeta eksproprijacije koji su u toku. Direktor Džafić je informisao Općinskog načelnika da su u toku razgovori JP Autoceste FBiH sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o temama zbog kojih se Općina Tešanj obraćala (bunari na Tešanjci i regulacija preostalog dijela Tešanjke).

O Press Opcine