Čestitka povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH

Povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH upućujemo iskrene čestitke svim građanima, a posebno pripadnicima Armije RBiH. Armija RBiH je bila istinska snaga, koja je bila garancija opstanka Bosne i Hercegovine u protekloj agresiji.

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl. ing. elteh.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Suad Huskić

O Press Opcine