Nastavljena podrška predškolskim ustanovama

Općina Tešanj je odobrila prvi dio subvencija za obdaništa u 2021. godini u iznosu od 10.800,00 KM. Sredstva će u toku sedmice biti uplaćena na račune. Ovakvim pristupom, nastavlja se podrška za rad predškolskih ustanova.

Na prostoru općine Tešanj, trenutno djeluje 9 predškolskih ustanova sa preko 60 uposlenika, koje pohađa više od 500 mališana. Poređenja radi, prije rata u Tešnju je postojao jedan vrtić u kojem je boravilo oko 50-ero djece. Postojanje ovakvih ustanova uveliko olakšava i radno angažovanje roditelja, a broj djece koja pohađaju vrtiće, govori dovoljno i o porastu broja zaposlenih u Tešnju. Uz angažovanje stručnih kadrova u vrtićima, djeca usvajaju nova znanja, te stiču dobre pretpostavke za školske dane.

O Press Opcine