U toku legalizacija bespravno izgrađenih objekata na području općine Tešanj

Nakon stupanja na snagu Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 18/19 od 07.10.2019.godine), Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj zaprimila je više od 120 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i bespravnih zahvata.

Primjena Odluke još uvijek traje, a rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je dvije godine, od dana stupanja na snagu ove Odluke, pa do 07.10.2021. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu se obratiti Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove.

O Press Opcine