Izgradnja bunara, pumpne stanice i tlačnog voda za MZ Kalošević

Realizacija projekta Izgradnja bunara, pumpne stanice i tlačnog voda za MZ Kalošević je u toku. Trenutno je faza izrade nadzemnog dijela objekta bunara, a prethodno je izveden tlačni cjevovod za spoj novog i postojećeg bunara.
U cilju poboljšanja vodosnabdijevanja područja mjesnih zajednica Kalošević i Bobare-Drinčići-Blaževci planirana je izgradnja novog bunara sa lateralnim drenovima, crpne stanice i tlačnog cjevovoda dužine 290 metara. Tlačni cjevovod spaja novu pumpnu stanicu sa postojećom pumpnom stanicom u MZ Kalošević. Predviđena izdašnost bunara je 4,0 l/sec. Realizacijom ovog projekta, očekuje se snabdijevanje vodom za 485 domaćinstava, odnosno 1700 stanovnika.
Finansiranje projekta je obezbijeđeno iz Programa utroška sredstava vodnih naknada ZDK za 2020. godinu. Izvođač radova je Konzorcij AB Trans doo Tešanj i Nedjing doo Tešanj. Nadzor vrši firma INPROS doo Mostar.

O Press Opcine