Kreditno-garantni fond za MSP i samostalne obrtnike

Garancije Fonda mogu se izdavati za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava ili investicije u osnovna sredstva, putem kredita kod komercijalnih banaka. Više informacija može se naći na stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta  https://www.fmrpo.gov.ba/kreditno-jamstveni-fond-za-msp-i-obrte/

O Press Opcine