Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 31. maja, održana je 6. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lokalne ceste LC-17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka na potezu od poslovne zone Bukva do priključka na magistralnu cestu M-4 Doboj-Teslić,

2.Prijedlog Odluke o lokacijama groblja-mezarja na području općine Tešanj,
3.Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost polova,
5.Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj i Prijedlog javnog poziva,
6. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2020. godini na području općine Tešanj,
7.Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2020. godinu.

Tokom sjednice, najviše rasprave je bilo oko 2. tačke: Prijedlog Odluke o lokacijama groblja-mezarja na području općine Tešanj, koja je uz amandmane i zaključke usvojena. I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je prihvatilo i završilo sa radom u 18,10 sati.

Isti dan, održana je i edukacija vijećnika na temu: Poslovnik o radu Općinskog vijeća Tešanj. Predavač je bio Amir Kurtić, Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 05.06.2021.godine u 21,00 sat i nedjelju, 06.06.2021.godine u 14,00 sati.

 

O Press Opcine